Se till att börja med den nya grundläggande artikeln om heraldik i Thule på arkivsidan: Heraldik i Thule

 

Heraldiska vapen

I Margholien liksom i grannrikena är heraldiska vapen igenkänningstecken i form av en vapensköld. De används i första hand för att symbolisera adliga släkter och personer, men även t ex städerna har vapensköldar. Heraldiska vapen har dock inte fullt så stor betydelse som i de allierade rikena. Märken används i större utsträckning.

Alla adelspersoner i Margholien har rätt att ha ett heraldiskt vapen; normalt samma som resten av ens familj men i fall av nyadlade kan man ta sig ett nytt.  Vapnen används fr a i civila och privata sammanhang; personliga sigill, banér för att symbolisera ägande eller närvaro, etc. Däremot har heraldiska vapen och banér inte så stor betydelse i den militära heraldiken som i de norra kungarikena (se nedan).

 

Kända släkt- och personvapen

 

Stadsvapen

Griftedal: På svart en på röd mark stående krenelerad mur med porttorn och mindre torn på sidorna, allt i silver.

Strand: På rött ett gyllene torn.

Norrhamn: På grönt ett silverne älghuvud.

Klippeport: På blått två liljor och därunder ett Furstekors, allt i silver.

 

Heraldiska märken
Furstekorset

Furstekorset

Den  form av heraldik som har desto större betydelse och användning i Margholien är vad vi kallar märken (det som på engelska kallas badge), som används för att beteckna bokstavlig och bildlig tillhörighet.  Se Heraldik i Thule för mer om märken.

Ett märke kan vara personligt, men de viktigaste märkena i Margholien är de som  representerar en institution eller organisation. Märken kan, lika väl som heraldiska vapen, användas på banér och fanor.

Det absolut mest kända och vanligt förekommande märket i Margholien är naturligtvis Furstens märke, det sexarmade korset. Det används dels genomgående i militär heraldik (se nedan), dels av alla i Furstlig tjänst. Det kan t ex förekomma på armbindlar, bältesvimplar, applicerat eller broderat på kläder eller som metallsmycken eller -märken. I typiska fall framställs Furstekorset i vitt på svart botten, men det är som sagt inte en del av märket i sig.

 

Andra kända märken i Margholien

(Obs: märken behöver inte vara i silhouett som de framställts här. De kan lika gärna framställas i färg eller t ex gjutas i metall.)

Ministeriet: En rovfågelsklo som griper om ett klot (egentligen ett mynt).

Rättsrådet: En balansvåg.

Kollegiet (Collegium Arcurum Principis): En liksidig triangel med spetsen nedåt innesluten i en cirkel. Om möjligt framställs cirkeln dubbel.

Vakande Ögat: Ett öppet öga.

 

Militär heraldik

Personliga heraldiska vapen används betydligt mindre i Furstens krigsmakt än i grannrikenas. I det avseendet (liksom i många andras) liknar Furstens armé mer en tidigmodern eller antik här än en medeltida.

Gemensamt fälttecken för hela Furstens krigsmakt är Furstens märke, det sexarmade korset. Alla som strider för Fursten ska bära ett Furstekors synligt någonstans. Furstekorset är i allmänhet vitt, och krigsmaktens färg framför allt svart. I alla grenar av krigsmakten förekommer svarta fanor och sköldar med vita Furstekors.

 

Legionerna

Legionerna är de mest enhetligt utrustade förbanden. Alla legionärer bär svarta vapenskjortor med ett vitt Furstekors över hjärtat; sköldarna är normalt svarta med det vita Furstekorset. De fyra numrerade legionerna brukar ha legionsnumret anbringat i svart mitt i korset både på vapenskjortor och sköldar.

Svartstenslegionen, Furstens rörliga reserv och elittrupp, har inget nummer utan i stället ett svart torn mitt i korset som symbol.

Varje legion har en färg, och i de fyra numrerade ett totemdjur, associerad med sig enligt nedan. Färgerna används gärna i olika detaljer i kläder och utrustning, samt på förbandsfanor.

Legion Färg Symboldjur
Legio I Corvus Röd Korp
Legio II Serpens Blå Orm
Legio III Canis Grön Hund
Legio IV Verres Vit Vildsvin
Legio Obsidia

(Svartstenslegionen)

Purpur

Fanor:  Varje regemente och kompani i en legion har sin egen fana. Alla kompanifanor i samma regemente ser likadana ut i grunden och särskiljs av nummer och ibland detaljer.

 

Auxilian

Auxiliaförbanden är i allmänhet mindre enhetligt utrustade än legionerna och har också i de flesta fall en mindre utvecklad militär heraldik. Enskilda förband har ofta egna symboler, färger och liknande som kombineras med Furstens på fanor och liknande, men det är oftast inte lika systematiskt genomfört som i legionerna.

Vissa förband har dock en mer utvecklad militär heraldik. Till exempel:

Förband Symbol på sköldar och fanor
Järnnäveregementet Furstekorset överlagt med en pansrad knytnäve i mitten
Marinregementet Furstekorset ombildat till ett ankare nedtill
Transportbrigaden Furstekorset överlagt med ett vagnshjul så att korsarmarna bildar ekrar

 

Extraordinarii

Domedagsgardet

Domedagsgardet

Domedagsgardet, Furstens livvakt, bär Furstekorset överlagt med en dödskalle, ibland också med individuella detaljer.

Mer irreguljära eller tillfälligt anslutna förband har sina egna fanor och symboler, men bär Furstekorset som gemensamt fälttecken.

 

Frälset

Till skillnad från i grannrikena spelar inte adelsuppbådet någon central militär roll i Margholien. Se Adel i Furstendömet. Jordägande adel har dock rätt och skyldighet att rusta sig själva och små väpnade följen för att skydda och hålla ordning på sina egna ägor. Dessa bär sina egna vapensköldar och färger och utrustar gärna sina hirder i livréer i samma färger. De här privata trupperna används normalt bara för just vakt- och polisuppdrag på herrens egen mark, samt för att leda lokalförsvar i händelse av invasion eller räder. Vid sådana tillfällen ska de också bära Furstekorset som fälttecken.

Ett särfall är den Furstliga Adelsfanan, det kavalleriregemente som underhålls av den sköldpenning adeln betalar i stället för att göra rusttjänst. Det är ett reguljärt legionsförband men alla officerarna och flera av ryttarna är adliga, många av dem gammalmargholisk adel. Officerarna i Adelsfanan har rätt att föra sin egen vapensköld som en hjärtsköld, en liten sköld i mitten, över Furstekorset.