Utskriftsvänlig sida

Furstendömet Margholiens krigsmakt

-en introduktion

Theo AxnerInledning

Den här med vilken Fursten upprättat sitt välde i Margholien och inlett sin erövring av grannrikena är sammansatt av många olika element, men är betydligt mer ”centralstyrd” och har en avsevärt ”modernare” organisation än grannländernas styrkor. Sett ur omvärldens medeltida paradigm är det fråga om en legohär; dock med en långt mer permanent organisation än vad som annars är känt.

Furstens armé och dess organisation har lånat inspiration från flera historiska förebilder, både antika (fr a romerska) och tidigmoderna (inte minst stormaktstidens Sverige).

* * *

Furstens krigsmakt har nyorganiserats och reformerats några gånger. Senast under vintern 1142-43, i efterdyningarna av nederlaget vid Geda, genomfördes en serie omstruktureringar och nyorganiseringar av den Furstliga krigsmakten. Det rör sig i allmänhet inte om några radikala förändringar utan mer om att göra organisationen mer effektiv och strömlinjeformad.


Arméns beståndsdelar

Furstens härsmakt är sammansatt av följande grundläggande element: