Detta är en övergripande beskrivning av hur det fungerar när lajv arrangeras av andra än kampanjens huvudarrangörer och är en sammanfattning av ett internt dokument som i större detalj tar upp vad man måste tänka på och komma överens om för att det i slutändan ska fungera enligt nedan.

 

Kampanjarrangörerna

Kampanjarrangörerna (För närvarande Hoffa och Theo) ansvar för allt som inte hör ihop med ett enskilt lajv som t.ex. metaplot och story, policy för säkerhet och inkludering, kampanjens hemsida samt rekvisita och ekonomi. De antingen föreslår ett lajv, eller tar emot ett förslag från en arrangörsgrupp. Förslaget snickras på tillsammans och Kampanjarrangörerna bistår sedan med det underlag som behövs för att en arrangörsgrupp ska kunna arrangera.

 

Lajvarrangörer

Arrangörsgrupperna för de enskilda lajven arrangerar efter underlaget från Kampanjarrangörerna, och om det uppstår frågor eller oklarheter, ber de Kampanjarrangörerna om input eller förklaring. Om nya förutsättningar gör att underlaget behöver ändras sker detta i samråd mellan Lajvarrangörerna och kampanjarrangörerna. Arrangörsgruppen kan när som helst dra tillbaka sitt åtagande och ställa in ett lajv de inte längre känner att de kan eller vill arrangera. Kampanjarrangörerna kan å sin sida dra tillbaka förtroendet för en arrangörsgrupp i fall de uppfattar att arrangörsgruppen inte håller sig till de givna ramarna och ingen kompromiss gått att hitta.

 

Kommunikation

Återkoppling sker regelbundet, exempelvis genom uppdateringar veckovis, eller genom att det upprättas en separat facebookgrupp för kommunikation mellan grupperna Detta är upp till de enskilda lajvens arrgrupper hur de vill göra, i samråd med Kampanjarr. (Erfarenhet har visat att Kampanjarr inte bör ha tillgång till en arrangörsgrupps interna diskussioner.)

 

Exempel

Kampanjarrangörerna beställer ett lajv. Kampanjarrangörerna gör upp en plan för framtida händelser i Thule, och identifierar en händelse som vore rolig att utspela sig på ett lajv. Den innebär ett vägskäl intressant att påverka, och går att utföra inom ramarna för en helg. De föreslår det för en arrgrupp, och de diskuterar konceptet.

Kampanjarrangörerna pitchas ett lajv. En arrgrupp bestämmer sig för ett lajv de vill göra, och frågar storygruppen om det går att passa in i planen för framtida händelser i Thule. Kampanjarrangörerna och arrgruppen diskuterar konceptet.

Arrgruppen går vilse i underlaget. Arrgruppen får en fråga de inte kan svara på eller stöter på en oförutsedd utveckling. De skickar en fråga till Kampanjarrangörerna.

Arrgruppen planerar om. Arrgruppen inser att de inte kan genomföra det föreslagna lajvet under de överenskomna formerna, och kommer överens om en alternativ plan att föreslå och justera till, Kampanjarrangörerna kollar att inte planen genomför några problem för kampanjen i stort.

Kampanjarrangörerna föreslår ändring i underlaget. Något har hänt under tiden arrgruppen jobbar med lajvet som fått kampanjarrangörerna att inse att det vore bättre om lajvet genomfördes på ett annat sätt. Kampanjarrangörerna föreslår dettaför Arrgruppen som kan välja att acceptera eller förkasta ändringsförslaget.