Den här texten repriserar en del av En introduktion till Thule-kampanjen.

 

Vad är det för typ av lajv?

kari_rakel_sepia Thule-kampanjen är episk fantasy inspirerad av bl a författare som J. R. R. Tolkien, Stephen Donaldson, Lloyd Alexander, Katherine Kerr och G. R. R. Martin, men i lika hög grad av vår världs historia och mytologi.

Huvudstoryn är episk i ordets litterära bemärkelse – en lång, svepande berättelse som spänner över lång tid, många människoöden, berör djupare frågeställningar och speglar kampen mellan gott och ont. Det  kan se ut som en enkel kamp mellan gott och ont, men de flesta konflikterna är inte svart-vita och det finns mycket utrymme för gråskalor och komplicerade moraliska dilemman. Det ska aldrig vara lätt att vara god.

Världen och berättelsen innehåller många fantastiska element, men den setting vi ser på lajven är samtidigt ganska grundad och jordnära. ”Realism” är kanske inte ett relevant ord i en magisk värld men det är viktigt för oss att världen och spelmiljön känns trovärdig och logisk. Den större episka berättelsen ses ur enskildas synvinkel på många olika nivåer.

Det sistnämnda är inte minst viktigt. Kampanjen skildrar ofta de stora, episka skeendena ur den lilla människans perspektiv. Lajven fokuserar långt ifrån bara på eliter utan handlar minst lika mycket om vanligt folk på alla sidor av konflikterna. Ett tema som alltid varit viktigt i kampanjen är just inverkan av krig och förtryck på vanligt folk och de olika enskilda ödena i krigets skugga.

 

Hur går det till?

Arrangemang

Thule-kampanjen har i snitt brukat ha 1-2 lajv om året. Deltagarantalet har varierat mellan 20 och 230, men ett ”typiskt” lajv har omkring 50-60 deltagare. Lajven har oftast utspelats i Mälardalen då huvudarrangörerna är baserade i Stockholm, men några har hållits i t ex södra Dalarna.

Lajven har varierat i längd från en eftermiddag-kväll till flera dagar, i allmänhet längre lajv ju fler deltagare. Även spelformen kan skifta från arrangemang till arrangemang beroende på upplägg och lokal. Ibland har vi t ex haft aktbyten med spelavbrott emellan, andra gånger har lajvet pågått 24 timmar om dygnet från spelstart till slut.

Till skillnad från en del lajvkampanjer har vi inte ett fast område och spelmiljö där alla lajv utspelas, utan olika lajv utspelas på vitt skilda skådeplatser och speluppläggen varierar mycket. Somliga lajv har varit intrigtunga med uppdrag och mysterier som behöver lösas, medan andra byggt mer på relationer och interaktioner mellan rollfigurerna.

inlajv

Deltagarkultur

Liksom är brukligt på de flesta svenska genrelajv skapas roller och i viss mån intriger till stor del av deltagarna i samråd med arrangörerna, som också står för bakgrunden och ramberättelsen.

Deltagare som är särskilt intresserade av vissa inslag i fiktionen har ofta varit med och utvecklat dem vidare och ibland arrangerat egna lajv inom kampanjen, vilket vi uppmuntrar. Huvudarrangörerna har konsekvent behållit kreativ kontroll och haft sista ordet om vad som passar in och inte.

Det har med tiden utvecklats en stark kultur och tradition av berättande i kampanjen. Dels i form av att legender, kväden och hjältedåd ofta berättas inlajv (och inte sällan är viktiga för handlingen), dels i form av att flera skriver noveller om sina rollers upplevelser både på och mellan lajven.

Som framgår kan delar av berättelsen också flyttas framåt i andra format än lajv. Somliga episoder har spelats ut som bordsrollspel eller chattspel, andra har skrivits i novellform.

lyssnar

Arrangörsprinciper

Som arrangörer har vi traditionellt strävat efter sådant som:

  • Långsiktig kontinuitet i handling och rollfigurer. Händelser på ett lajv kan få konsekvenser på andra lajv, och i mellanspel och skrivna texter, långt senare.
  • Bredd och variation. Skådeplats, miljö och upplägg skiftar från lajv till lajv.
  • Öppenhet och tillgänglighet gentemot deltagarna. Vi spelar också helst med så ”öppna kort” som möjligt och föredrar transparens framför hemlighetsmakeri.
  • Att ta även de ”tråkiga”, jordnära och praktiska delarna av arrangerandet på stort allvar.
  • Att ge utrymme för deltagares önskemål och bidrag, samtidigt som vi håller på vår egen grundläggande vision.
  • Att inte stå still utan fortsätta utvecklas och lära oss som arrangörer, prova nya grepp och behålla de som passar oss.

rana_enwe2

Spelstil

Några punkter om den spelstil vi eftersträvar:

  • Först och främst har vi en stark tonvikt på offlajv-hänsyn och generöst spel. Här ingår också ett aktivt arbete med jämställdhet och inkludering.
  • Återkommande roller är ett viktigt sätt att skapa kontinuitet och flera rollfigurer har spelats i många år. Men vi uppmuntrar också till ett mer berättelseorienterat tänkande snarare än ett alltför snävt fokus på den egna rollen och hens synvinkel. I och med att vi hela tiden byter skådeplats kan ingen spela samma roll på alla lajv, och vi uppmuntrar deltagare att prova på olika typer av roller och även spela på olika sidor från lajv till lajv. Det är också viktigt att det inte hela tiden är samma personer som spelar hög respektive låg status.
  • Vi uppmuntrar också till att inte ”spela för att vinna” utan snarare för att skapa en gemensam berättelse och upplevelse. De sista åren har vi börjat experimentera med designmetoder som mer aktivt ska stötta detta.