Thule-kampanjen arrangeras på ideell basis. Våra lajv och andra evenemang finansieras huvudsakligen genom deltagaravgifter, som är ett självkostnadspris för att täcka arrangemangets utgifter. Detta kan inkludera att subventionera deltagare som arbetar ideellt för lajvet och hålla dessa och arrangörerna ”skadeslösa”. Vi tjänar inte pengar på arrangemangen men garderar oss och våra funktionärer för att gå back på dem.

Överskott från arrangemang tillfaller föreningen Thules vänners kassa och används dels som en buffert för kommande utgifter, dels för löpande utgifter som inte hör till ett visst lajv, såsom inköp och tillverkning av rekvisita, kostnader för webbhotell och förråd, mm.

Vi har traditionellt strävat efter att hålla avgifterna låga  och lajven ekonomiskt tillgängliga. På senare år har vi oftast tillämpat en differentierad deltagaravgift där deltagarna får välja en lägre eller högre avgift efter sina resurser.

Även på andra sätt gör vi vad vi kan för att hålla deltagarnas kostnader nere. De största kostnaderna med ett lajv är ofta inte deltagaravgiften utan resor och/eller utrustning. Vi brukar försöka hjälpa till att ge förutsättningar för samordning av dels samåkning, dels lån och utlån av utrustning – många har betydligt mer utrustning än de själva använder vid ett tillfälle.

dvargaromynt