gadd

Huset Gadds vapensköld

Den Furstetrogna frälsefamiljen Gadd äger marken och gården och agerar värdar för festligheterna. Dock brukar de inte bo här i vanliga fall utan har rest hit nu.

Hellre än att i detalj beskriva olika rollförslag för vart och ett av följena har vi lagt upp en sida med Rollkoncept för civila margholier som gäller för alla civila följen. Se den för tips till nya roller!

 

Familjen

Förutom husets överhuvud, herr Magnus Gadd, kommer säkert flera ur dennes familj att närvara, antingen sådana som fortfarande är baserade på familjens ägor eller som kommit hit för tillställningen. Herr Magnus har arbetat hårt med att ordna karriärer åt sina barn och syskonbarn i olika delar av de Furstliga hierarkierna, och karaktärer från den här familjen kan därför också återfinnas i de andra grupperingarna på lajvet.

Det kommer att finnas ganska brett utrymme för att utforma karaktärer och relationer inom värdfamiljen. Det som är klart är att det är en dysfunktionell och intrigerande stormannafamilj med få om några sympatiska medlemmar. De flesta har säkert egna ambitioner och det kommer att finnas möjlighet till mycket dramatiskt spel inom familjen och hushållet.

Se vidare: Rollkoncept – civila margholier

 

Tjänstefolk

Familjen har också tagit med en del av sitt tjänstefolk för att förstärka gårdsfolket med matlagning och uppassning. De som tagits med är troligen fria, mer betrodda tjänare men kan också vara trälar.

Se vidare tvärgruppen Tjänste- och arbetsfolk.

 

Hird och hushåll i övrigt

De margholiska frälsehusen håller inte några betydande egna militära styrkor men har rätt att hålla små väpnade följen för sin egen säkerhet. Familjen har med sig några sådana följesknektar . Se vidare tvärgruppen Soldater.

I övrigt kan man också tänka sig andra högre betrodda tjänare och funktionärer med olika uppgifter.

Se vidare: Rollkoncept – civila margholier