Den religion som utövas av de flesta invånarna i Talvala – i något olika varianter hos såväl talvifolken, kainufolket och skridfararna – kallas för ”den gamla tron” av de Ljustrogna; de gammaltroende använder vanligtvis inte uttrycket själva. De vördar en mängd naturandar och -gudar.

Trosuppfattningar

Den gamla tron är en animistisk religion: de flesta ting i världen har en ande som det gäller att hålla sig väl med. De främsta andarna är närmast att betrakta som gudar. Dessa är:

  • Taumo – vattnets ande, råder över hav och allt vattenlevande, och även dödsrikets väktare.
  • Ilma – luftens ande, råder över vädret och fåglar.
  • Paivatar – eldens ande, råder över solen och årstiderna.
  • Rauni – jordens ande, råder över allt som lever och växer.
  • Hiisi – köldens och mörkrets demon som sträver efter att kasta världen i evig vinter.

Under dessa finns otaliga mängder mindre andar. En del liknar närmast små- eller halvgudar, andra är samma sorts väsen som oknytten i Thule.

Varje gammaltroende människa har ett totemdjur som påverkar hens levnadsöde och styrkor.

Fördjupningsläsning:

 
 
Kult och organisation
Några talviska auxiliasoldater i Furstlig tjänst offrar en krigstrofé till lokala andar

Några talviska auxiliasoldater i Furstlig tjänst offrar en krigstrofé till lokala andar

Det finns inte ett organiserat prästerskap på samma sätt som inom Ljusets lära; shamanerna (se nedan) är bärare av de religiösa traditionerna och kunskaperna men mycket av den yttre kulten leds av de världsliga hövdingarna.Offer och andra riter sker gärna i särskilt helgade skogsgläntor, markerade av heliga stenar eller ibland träbeläten. Vissa sjöar, källor och vattendrag anses också heliga och man offrar till deras andar genom att sänka ned eller kasta offertingen i vattnet.

De nomadiska skridfararnas heliga lunder känns lätt igen då de inhägnas med ”staket” av björkgrenar eller renhorn. Skridfararna brukar traditionellt offra sina renars och andra djurs kött, ben och horn till andarna liksom verktyg och vapen.

 

 
 
Shamaner och trollkunniga
En talvisk shaman

En talvisk shaman

Shamanerna är de som bevarar och för vidare den talviska trons traditioner och kunskap om både den synliga världen och den osynliga andevärlden, men deras viktigaste roll är kanske att medla mellan människor och andar – de har gåvan att kunna se och kommunicera med andar, och kan i vissa fall rentav besvärja dem att uppfylla shamanens vilja.

De viktigaste ”magiska” krafterna en shaman besitter består i att kunna kalla på andar och förmå dem att hjälpa henom. Särskilt kainufolkets och skridfararnas shamaner har rykte om sig för stor trollkraft. De sistnämnda kan se och tala med andarna genom meditation och trans; vissa av dem kan anta djurhamn eller rentav bli osynliga, andra kan välsigna eller förbanna även på stora avstånd och åter andra sägs kunna vandra på själva luften.

Talvifolken har i Thule rykte om sig som trollkunniga, och det stämmer att folklig trolldom är mycket utbredd bland dem. Det finns vid sidan om de egentliga shamanerna många ”kloka”, och magiska amuletter, besvärjelser och trollsånger är framträdande inslag i kulturen även om det är oklart hur mycket verkan de faktiskt har. Många av de hjältar som besjungs i talvis legendkväden är både krigare och besvärjare.