Ordo Militae Divinae Lux, nationale Alemandi

Ordo Militae Divinae Lux, nationale Alemandi, eller bara Ordo Alemandi – i Thule ofta känd under öknamnet Slagbjörnsorden - är en mäktig riddarorden av almandiskt ursprung, som under tre sekler bedrivit mission med ord och svärd - oftare det senare - i Österlandet och därvid grundat en expansiv kolonistat. Under sin nye högmästare har Orden ingått en ökänd och ohelig allians med Fursten av Margholien.

Klicka för större karta!

Inspirationskällor för Ordo Alemandi


Nivå 1: Grundläggande

Nivå 2

Nivå 3

Ordo Militae Divinae Lux, nationale Alemandi - introduktion

 

 

 

Organisation

 

 

 

Historia

 

Politisk karta över Österlandet

Land och expansion

Karta över Ordensland Ost och Virland

Bakgrund till höstfälttåget i Talvala 1146

2010, upplagd 2013-09-02 - nytt!

 

Språk

 
 

Kläder

 

 

Orden och Thule

 
 

Strid och militärt