Furstendömet Margholien

Klicka för större karta!

Inspirationskällor för Furstendömet Margholien


Nivå 1: Grundläggande

Nivå 2

Nivå 3

Furstendömet Margholien: en kort introduktion 2014, 2015-02-24    
Historia

Margholiens historia

Furstendömet Margholiens inrikes historia sedan 1134

Drakfåglarnas historia 2014-11-15

Geografi, flora och fauna

Karta över Furstendömet Margholien

Territoriella indelningar

Det befriade Ravnsmark : en introduktion 2014,2015-09-19

Mer om det befriade Ravnsmark 2014,2015-09-19

Frijarladömet Västsaxadal 2011-03-08

Folk och kulturer

 

Skymningsstammen: det margholiska vildfolket 2003, lätt reviderad 2011-03-10
Dräktskick: översikt 2002, 2010-09-11

Dräktskick: infödda margholier 2010, 2013-05-20

Morphguider:

 

Samhällsordningen

Den enväldige Fursten

Samhällshierarkin

Om den Furstliga förvaltningen och ämbetsverken 2011-03-10

Heraldik och symboler i Furstendömet Margholien 2002, 2007, 2016, 2017-10-17 - uppdaterad!

Adel i Furstendömet: rättigheter och skyldigheter 2011-03-10

Om den civila administrationen och förvaltningen i Margholien 2016, 2017-10-07  - ny!

Framtidens Barn 2002, upplagd 2005-05-04

Försörjning    
Lag och rätt   Drakfåglarnas lag och rätt 2014, 2015-09-19
Furstens krigsmakt, nivå 1

Furstens krigsmakt, nivå 2 2000, 2007-12-12

Soldatkultur i Furstendömet 2000

Vapen, rustning och stridsdräkt i Furstendömet Margholien: infödda margholier 2014-10-05 - ny!

Befälsordning och hierarki i Furstens legioner 2009-01-22, 2010-01-28

Uniformsreglemente för Furstens legioner, modell 1143 2007-12-13, 2009-01-22, 2010-01-28

Om den talviska auxilian 2009-01-11, 2010-01-28

Magi

Om magi i Furstendömet 2002, 2010-05-06

Consagvinei Principis: Rödkåporna 2009-05-31

Salamandrarnas organisation 2010, upplagd 2011-03-10
Vem är vem    
  Den margholiska motståndsrörelsen: Drakfåglarna - en introduktion 2001, 2010, 2014-11-15

Drakfåglarnas organisation 2002, 2014-11-15

Drakfåglarnas historia 2014-11-15

Drakfåglarnas relationer med andra grupperingar, år 1149 2014-11-15

Drakfåglarna: riktlinjer för roller 2014, 2015-09-19 - nytt!

Drakfåglarna: lag och rätt 2014, 2015-09-19 - nytt!

  Det Furstliga Talvala upplagd 2007-12-10