Hourglass-Sand_800

Det mesta av materialet på frontsidan är mer eller mindre nedbantade versioner av texter från djupsidan / gamla hemsidan. Men en del av materialet här eller nytt eller så omarbetat att det lika gärna kunde vara nytt, och här tänkte jag sammanfatta vilket.

 

Introduktion till Thule-kampanjen

Introduktionstexten är grundligt omskriven med sikte på att vara lättillgänglig, informativ och ge en rättvisande bild – dvs samma principer vi haft för den nya hemsidan i stort.

 

Sagan

En ny grupp texter är de som står under Sagan och som syftar till att ge en snabb överblick till vad som hänt och händer i Thule. När man kommer in som ny i en lång kampanj är det ofta svårt att få överblick på ”nuläget” inlajv och, än mer, vad det finns för handlingstrådar att spela på och blanda in sig i. Det är sådant som annars ofta bara traderas muntligt bland deltagare och det skapar en högre tröskel för nya deltagare att bli delaktiga på allvar. Med de här texterna syftar vi till att göra kampanjen mer transparent och välkomnande.

 

Grupperingar

En annan ny kategori texter gäller de viktiga grupperingar som inte sammanfaller direkt med ett visst land eller folkslag. Det är till stor del mellan de här grupperingarna som de centrala konflikterna står. Tillsammans med introduktionen och Sagan-texterna ger texterna om grupperingar en skaplig överblick över kampanjen.

 

Folk och kulturer: Svioner

Texterna om folk och kulturer bygger på material från gamla hemsidan, men en nyhet är att svionerna, den dominerande mänskliga kulturen i Thule, nu har fått egna texter som beskriver dem som en kultur i stället för att bara utgöra ”default” i andra texter om kultur och samhällsliv.