Utskriftsvänlig sida

Jämställdhet i Thule-kampanjenInlajv

I Thule råder jämställdhet mellan könen. Alla yrken är öppna för alla kön och könen värderas lika. Det finns gott om ojämlikheter, klyftor och olika uppdelningar mellan olika grupperingar men dessa går alla på andra ledder än kön. Dräktskick är inte heller könsuppdelat.

Tillgången på preventivmedel är god och kunskaperna i t ex förlossningsmedicin betydligt bättre än i historisk tid.


Offlajv

Vi vill göra inkluderande lajv där man ska kunna känna sig välkommen oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning och andra förutsättningar, och där dessa förutsättningar inte ska lägga hinder i vägen för någon att spela vilken roll hen vill. Därför gäller följande: