Utskriftsvänlig sida

Tidsbegrepp


Tideräkningen

Den vanliga tideräkningen i Thule och i det Ljustrogna Terra Cognita utgår från de legendariska händelser som ledde till slutet på det Stora Mörkret och Ljusets läras genombrott. Årtal före detta benämns "före Mörkret", senare årtal som "Ljusets år" (LjÅ). År 2014 i vår värld är det Ljusets År 1149 i Thule, tio år efter krigsutbrottet.

Andra kulturer håller sig i vissa fall med andra tideräkningar. Dessa beskrivs i så fall i deras texter.


År, månader och dagar

Året har liksom vårat tolv månader och vi använder för enkelhetens skull samma namn på månader och dagar som i verkligheten. Några viktiga punkter på året:

Nyår firas den 1 januari. Det har ingen stor andlig signifikans men är en populär folkhögtid.

Regnbågsdagen firas till minne av den strid som enligt traditionen stod på Regnbågsberget i det fjärran Diraz, där den Förste besegrade Mörkrets avatarer i grunden – den händelse från vilken Ljusets lära räknar sin tid. Regnbågsdagen firas den 30 april. Detta är den heligaste dagen på året.

Midsommar, årets kortaste natt, firas den 25 juni till minnet av hur solens avatar, som fängslades av de fallna avatarerna under det Stora Mörkret, befriades. Det var på midsommardagen som slaget vid Månhella stod – ironiskt nog.

Väktarnatten är det folkliga namnet på den stora vinterfesten, som firas till minne av den siste profeten Nadrims första framträdande – den förste som såg honom ska ha varit en ensam nattväktare en vinternatt. Väktarnatten är en stor familjehögtid och ett efterlängtat ljus i vintermörkret. Själva väktarnatten infaller vid vintersolståndet, men firandet fortsätter inte sällan till att gå över i nyår.


Klockslag

Tiden på dygnet mäts i timmar. Begreppet minuter existerar men används inte mycket annat än i astronomiska beräkningar, då det är sällan vanligt folk har anledning att mäta tiden finare än i kvartstimmar. Eftersom det ofta uppstår förvirring om huruvida ett "glas" är en timme eller en halvtimme rekommenderar vi att man helt enkelt använder "timme".

Det vanligaste sättet att ange klockslag är att under dagen ange antalet timmar från gryningen (dvs klockan 06.00) respektive antalet timmar efter skymningen (d v s klockan 18.00). "Elfte timmen" betyder alltså, om inget annat är uppenbart, klockan 17.00, och "tredje nattimmen" klockan 21. Klockan 12 omtalas som "middagstid" och klockan 00 som "midnatt".


Tid in och off

Mellan lajven är grundprincipen att tiden går i samma takt i spelet som i verkligheten. Det som hände på ett lajv för två år sedan hände med andra ord normalt för två år sedan i spelet. Detta har vi periodvis varit tvungna att frångå för att hinna med händelser som tagit tid att spela ut. Den här tabellen visar vilka tidigare lajv som utspelats när i verkligheten respektive i Thule.

Bok I

Nummer

Titel

Tidpunkt i verkligheten

Tidpunkt i Thule

Kapitel 1 Arielas dag 1994 1134
Kapitel 2 Den sista utvägen 1995 1135
Kapitel 3 Mardrömstimmen 1996 1136
Kapitel 4 Strömkarlens tårar 1997 1137
Kapitel 5 Thule i brand 1999 1139

Bok II

Nummer

Titel

Tidpunkt i verkligheten

Tidpunkt i Thule

Mellanspel 1 Gott år och fred 2000, mars 1139, Väktarnatt
Kapitel 1 Stormfåglar 2000, september 1140, augusti
Lustspel 1 Bankett på Imrarsborg 2000, november 1140, höst
Mellanspel 2 S:t Ahriks gille 2001, mars 1140, december
Kapitel 2 Utposten 2001, augusti 1141, sensommar
Lustspel 2 Lugnet efter stormen 2002, februari 1141, Väktarnatt
Kapitel 3 En studie i svart 2002, maj 1142, januari
  Minilajvhelg 2002 2002, oktober  
Mellanspel 3    Värdshuset Sjöormen   1142, mars
Lustspel 3    Vi är Legion   1142, februari
Lustspel 4    Fienden ibland oss   1142, februari
Mellanspel 4    Nyckelns väktare   1142, mars
Lustspel 5    Segerbankett för Draakhem   1141, oktober
Kapitel 4 Källan vid Världens Ände 2003, juli 1142, midsommar
Lustspel 6 Eld och svärd 2003, oktober 1142, juli
Mellanspel 5 Dagbräckning 2003, november 1142, juli
Mellanspel 6 Trohet och frändskap 2004, maj 1142, juli
Mellanspel 7 Jakthornet 2004, oktober 1142, augusti-september
Lustspel 7 Maktens allianser 2005, april 1143, april

Bok III

Nummer

Titel

Tidpunkt i verkligheten

Tidpunkt i Thule

Prolog Väktarnattssagor 2006, februari 1143, Väktarnatt
Kapitel 1 De oheligas land 2006, september 1144, september
Mellanspel 1 Skuggor i snön 2008, mars 1146, januari
Kapitel 2 Tuonelas port 2009, midsommar 1146, midsommar
Mellanspel 2 Vid vägens ände 2010, februari 1146, Väktarnatt
Kapitel 3 Den svarta Nyckeln 2010, november 1147, november
Kapitel 4 När vinden vände 2011, september 1148, september
Mellanspel 3 Draksådd 2013, april 1149, april