Utskriftsvänlig sida

Vem är vem i Sunnanslätt

Nivå 1

Det här är en översikt över mer eller mindre kända roller från olika delar av kungariket Sunnanslätt. I den mån de finns med på foton från tidigare lajv har vi länkat till dessa. En *-markering betyder att rollen inte har spelats eller för närvarande saknar spelare.

För att göra det här mer överskådligt har vi delat in artikeln i tre nivåer. Länkarna leder till en version av artikeln som omfattar karaktärer upp till och med den nivån. "Nivå 3"-versionen innefattar alltså nivå 1, 2 och 3 medan "Nivå 1" bara innefattar just nivå 1.

Nivå 1 omfattar de allra mest välkända sunnanslättarna. Alla i Sunnanslätt och i princip alla i de Norra Kungarikena och större delen av Thule känner till dem åtminstone till namnet.

Nivå 2 är välkända personer. Nästan alla i Sunnanslätt känner till dem åtminstone till namnet, och många av de i grannländerna och övriga Thule som har kunskaper om omvärlden har hört talas om dem.

Nivå 3 är personer som är välkända, men bara i särskilda kretsar. De är oftast inte särskilt välkända utanför Sunnanslätt. Det markeras vilka som har koll på dem.


Nivå 1: Kända av alla

De här personerna är kända åtminstone till namnet av alla i de Norra Kungarikena och många i övriga Thule och grannländerna.

 

Riksrådet

 

Riddar Theoderik Skiöld, riksföreståndare

Hemort: Spegelhamns slott, Sunnanslätt

Levnadsår: 1109-1148

Religion: Ljusets lära

Roll: Krigare

Vapen: På i rött och svart kluven sköld en silverne Ljuspil.

Sunnanslätts riksvapen: På svart ett gyllene torn.

 

Släktband:

Son till riddar Brigitta Oddvarsdotter Skiöld och herr Nataniel Enarsson Två xor

Efter att den siste kungen av riefenthaalarnas ätt, Johann III, dött vid den s k Svarta Dagen 1131 drog sig riksrådet av flera skäl för att genast välja en ny kung. Som ett provisorium och en kompromisskandidat valdes Theoderik Skiöld, en av Johanns högst betrodda hirdriddare, till riksföreståndare. Han visade sig snabbt växa i uppgiften, förblev till mångas förvåning vid posten i många år och vann respekt som en rättrådig regent. Han stödde sig särskilt på de ofrälse stånden, bönderna och städernas borgare, och åtnjöt en grundmurad popularitet i synnerhet hos bönderna.

Under kriget mot Fursten ledde riksföreståndaren vid några tillfällen själv den samlade sunnanslättska härsmakten (som till exempel vid undsättningen av Geda 1142), men lämnade vanligtvis det aktiva befälet till sin marsk. Han ledde också hären på det fälttåg som blev hans sista; i oktober 1148 stupade han i striden vid Källhyttan i Högmark.

Theoderiks död ledde till en ny situation i Sunnanslätt. Riksrådet har tills vidare fortsatt regera med de tre huvudämbetsmännen i spetsen, men man har börjat tala om att skrida till kungaval. Det finns dock ingen självklar given kandidat och flera av stormännen och -kvinnorna i riket har börjat positionera sig inför en - förhoppningsvis oblodig - kamp om kronan.

Deltagit på:

Riddar Vilhelmina Luciasdotter Sparre, riksmarsk

Född: 1102

Religion: Ljusets lära

Roll: Krigare

Spelare: Inte spelad

Vapen: Kvadrerad i fyra fält. 1 & 4: på i guld och svart kluven sköld en sparre i inverterade färger. 2 & 3: styckat av en vågskura i rött och guld.

 

Släktband:

Dotter till friherrinna Lucia Simonsdotter Sparre och herr Vilhelm Elbrektsson Gyllenvåg

Mor till junker Eirik Vilhelminasson Sparre

Syster till fru Fredrika Luciasdotter Sparre och herr Gabriel Luciasson Sparre

Svägerska till fru Lydia Pedersdotter Lejonram

Riddar Vilhelmina är arvtagare till två rika och betydande familjer, den anrika friherreätten Sparre (vars överhuvud fortfarande är hennes mor, friherrinna Lucia) och den mycket välbärgade lågfrälseätten Gyllenvåg. Hon har inte ärvt sin fars ekonomiska snille, men är en tapper krigare och en karismatisk ledare. Riksföreståndaren utsåg henne till ny riksmarsk efter att företrädaren, riddar Helwig Wige, stupat vid Geda högar 1142.

Figurerar i Nyhetsbrev:

 

Herr Erkibald Näfhåårdhe Sol och Måne, rikskansler

Födelseort: Nyckleborg, Sunnanslätt

Hemort: Ridarö, Sunnanslätt

Född: 1083

Religion: Ljusets lära

Roll: Sörjande

Spelare: Markus Waltersten

Vapen: Kluven i två fält; 1: på blått en gyllene sol; 2: på svart en gyllene nymåne.

 

Släktband:

Son till greve Johannes Sol och Måne och fru Mathilda von Riefenthaal

Far till riddar Cornelia Erkibaldsdotter Sol och Måne

Bror till greve Birger Johannesson och fru Agnes Johannesdotter Sol och Måne

Farbror till riddar Birger Birgersson, Emma Birgersdotter och Johannes Birgersson Sol och Måne

Morbror till friherrinna Elisabet Iliansdotter Corpwinge, friherrinna Margreta Jakobsdotter Tre Rosor, junker Knut Jakobsson Tre Rosor och jungfru Lovisa Jakobsdotter Tre Rosor

Svåger till fru Gunnilda Sverkersdotter Silwerkrantz

Herr Erkibald är sedan många år en av stöttepelarna i riksrådet, redan under kung Johanns tid allmänt ansedd som den som verkligen höll kugghjulen i rörelse och känd som en pedantisk ärkebyråkrat. Jämte den framlidne patriark Henricus hade han i många år arbetat för att stärka kungamakten och kom tidvis i konflikt med såväl sin bror, greve Birger, som andra i riksrådet. Han var också från början riksföreståndaren Theoderik Skiölds starkaste stöd i rådet.

Deltagit på:

Figurerar i novellerna:

Figurerar i Nyhetsbrev:

 

 

Patriark Jacobus Ingeruni (Jakob Ingerunsson Tornfalk)

Födelseort: Nära Oxehus, Spegelhamn

Hemort: Spegelhamn, Sunnanslät

Född: ca 1100

Religion: Ljusets lära

Roll: Sörjande

Spelare: Inte spelad

Vapen: Kvadrerad i 4 fält. 1 & 4: Spegelhamns stiftsvapen, på guld två korsade blå nycklar. 2 & 3: Släktvapnet, på silver en röd falk.

 

Släktband:

Son till Ingerun Tornfalk och Kettil Rosensköld

Sunnanslätts kyrkliga överhuvud, föreståndare för templet i Spegelhamn och riksråd.

Jacobus valdes till ny patriark 1143 efter att hans krigiske företrädare Henricus Ioanni stupat under undsättningen av Geda föregående höst. Han är av lågfrälsebörd och hade sin kyrkliga bakgrund huvudsakligen inom institorieorden; före sin upphöjelse var han prior för deras konvent i Spegelhamn i drygt tio år.

 

Greve Birger Johannesson Sol och Måne

Födelseort: Nyckleborg, Sunnanslätt

Hemort: Nyckleborg, Sunnanslätt

Född: 1081

Religion: Ljusets lära

Roll: Krigare

Spelare: Bengt Fahlgren

Vapen: På blått en gyllene sol och en gyllene nymåne, balkvis ställda.

 

Släktband:

Son till greve Johannes Sol och Måne och fru Mathilda von Riefenthaal

Gift med fru Gunnilda Sverkersdotter Silwerkrantz

Far till riddar Birger Birgersson, Emma Birgersdotter och Johannes Birgersson Sol och Måne

Bror till herr Erkibald Näfhåårdhe och fru Agnes Johannesdotter Sol och Måne

Farbror till riddar Cornelia Erkibaldsdotter Sol och Måne

Morbror till friherrinna Elisabet Iliansdotter Corpwinge, friherrinna Margreta Jakobsdotter Tre Rosor, junker Knut Jakobsson Tre Rosor och jungfru Lovisa Jakobsdotter Tre Rosor

Svåger till grevinna Anna Sverkersdotter Silwerkrantz

Greve Birger är herre till Nyckleborg i Nedermark och är trots sina snart 70 år fortfarande aktiv. Liksom sin bror Erkibald har greve Birger suttit i riksrådet i decennier, och han ingick också i förmyndarregeringen under Johanns omyndighetstid. Han har i många år intagit en ledande ställning i högfrälsets "parti" och ofta talat för dem. Han är känd för att vara stolt, hård, ärelysten och ibland hänsynslös - men inte utan stränga principer.

Under kriget mot Fursten har han tidvis agerat egensinnigt men bidragit med starka kontingenter på egen bekostnad.

Deltagit på:

Figurerar i Nyhetsbrev:

 

Grevinna Anna Sverkersdotter Silwerkrantz

Född: 1103

Religion: Ljusets lära

Roll: Krigare

Spelare: Susanne Malmcrona

Vapen: På grönt en silverne lagerkrans.

 

Släktband:

Dotter till greve Sverker Axelsson Silwerkrantz och fru Aurora Staffansdotter Silverek

Syster till fru Gunnilda Silwerkrantz och riddar Ebbe Sverkersson (erkänd bastard)

Moster till riddar Birger Birgersson, Emma Birgersdotter och Johannes Birgersson Sol och Måne

Svägerska till greve Birger Johannesson Sol och Måne

Anna är grevinna och riksråd sedan 1130 och har en betydligt mer diplomatisk framtoning än de andra grevarna, men hon är också en kompetent krigsledare. Hon stod nära den förra riksmarsken riddar Helwig Wige och tog mycket hårt på hennes död; sedan dess har hon hållit en tillbakadragen profil.

Hon är änka efter ett barnlöst äktenskap. Närmaste arvinge är hennes syster Gunnilda som är gift med greve Birger Sol och Måne; skulle grevinna Anna dö utan arvingar kommer alltså Gunnildas och Birgers barn att ärva båda grevskapen.

Deltagit på:

Figurerar i novellerna:

Figurerar i Nyhetsbrev:

 

Greve Sigar Erngilsson Tjockestam

Född: 1114

Religion: Ljusets lära

Roll: Krigare

Spelare: Inte spelad

Vapen: På guld en röd stolpe.

 

Släktband:

Son till greve Erngils Tjockestam och fru Arngunn Ulvtand

Gift med fru Elise von Stier

Far till junker Erngils Sigarsson Tjockestam

Bror till riddar Isabella Erngilsdotter och riddar Germund Erngilsson Tjockestam

 

Sigar, den yngste av grevarna, är vida känd som en oregerlig, makthungrig och ärelysten bråkstake. Han är likväl en kraftfull och våghalsig krigare och har deltagit mycket aktivt i flera av fälttågen under kriget mot Fursten. Därvid har han också gjort sig skyldig till flera disciplinbrott av varierande dignitet.

Greve Sigar gifte sig för ett par år sedan med Elise von Stier, en avlägsen släkting till den riefenthaalska hertig- och kungaätten.

Figurerar i Nyhetsbrev:

 

 

Övriga

 

Graf Parzifal von Eltz

Hemort: Eltz, norra Almand

Född: 1122

Religion: Ljusets lära

Roll: Krigare

Spelare: Inte spelad

Vapen: På i guld och purpur kluven sköld en örn i inverterade färger.

 

Släktband:

 

Parzifal von Eltz är herre över ett litet grevskap i norra Almand men har gjort karriär som legokondottiär. Han är släkt med huset Riefenthaal vars utslocknade sidogren var kungar över Sunnanslätt tidigare och har den sista tiden börjat visa intresse för riket och dess tomma tron.

Greve Parzifal lät först höra av sig under 1149 och gjorde ingen hemlighet av sitt intresse för att aspirera på Sunnanslätts krona, men han var också tydlig med att han inte tänkte resa anspråk med våld; om han skulle bli kung skulle det vara för att Sunnanslätt ville ha honom. Han har till att börja med erbjudit en personlig allians och åtagit sig att bidra med militärt stöd, vilket riksrådet tacksamt accepterat. Han och hans folk har hittills deltagit i sjöräden mot den margholiska kusten 1150.

Parzifal är av allt att döma en duglig militär ledare och mycket karismatisk.

Figurerar i Nyhetsbrev: