Talvala

Talvala är landområdet öster om Innanhavet och norr om Talviska viken. Delar av landet lyder numera under Fursten och delar under S:t Ahriks Orden, medan stora delar av inlandet är herrelöst land.

Talvala motsvaras geografiskt av Finland och är också kulturellt och historiskt inspirerat av Finland under vikingatid och tidig medeltid samt av mytologiska källor, fr a Kalevala, och en del rena fantasyinslag.

Klicka för större karta!

Inspirationskällor för Talvala


Nivå 1: Grundläggande

Nivå 2

Nivå 3

Historia 2006-06-05

 

Händelser i Talvala 1139-1146 upplagd 2007-12-10

Bakgrund till höstfälttåget i Talvala 1146 2010, upplagd 2013-09-02 - nytt!

Slaget vid Kurlahti, 10 oktober 1146 2010, upplagd 2013-09-02 - nytt!

Atle, Olsten och Kouta 2009, upplagd 2012-12-04

Geografi 2006-06-05

Karta över Talvala

Karta över södra Talvala och länderna runt Talviska viken

Karta över östra Talviska viken

 

Folk och kulturer 2006-06-05

Folk och kulturer i Talvala 2006-06-05, 2009-04-02

Talvisk kultur, seder och bruk 2006-08-01, 2009-04-02

Andar, gudar och väsen i talvisk tro 2009-04-02

Vandöda i Talvala 2009, upplagd 2012-12-04

Talvisk skapelsemyt 2006-08-01

Midsommartraditioner i Talvala 2009, upplagd 2012-12-04

Dräktskick: översikt 2006-06-17

Dräktskick: Talvifolken 2008-09-20, 2013-05-20 - uppdaterat!

Dräktskick: Svioner 2009-01-18, 2013-05-20 - uppdaterat!

 

Samhälle 2006-06-05

Det Furstliga Talvala 2007-12-10

 

Städer och platser 2006-06-05    
 

Vapen, rustning och stridsdräkt: Talvala, talvifolken

2008, 2013-05-21 - uppdaterad!