Utskriftsvänlig sida

Det befriade Ravnsmark: en kort introduktion


Bakgrundstext från Fristad.


Ravnsmark är ett av folklanden i norra Thule. Det är ganska vidsträckt men glesbefolkat, fattigt, skogigt och bergigt. Före Furstens tid lydde det nominellt under dvärgriket Steinheim (men var befolkat av mänskliga bönder), men dvärgarna brydde sig aldrig speciellt mycket om det och lät inbyggarna sköta sig själva. Fursten annekterade östra Ravnsmark i början av sin regering och infogade det som en provins i Furstendömet Margholien. De västligaste bygderna förblev utanför hans direkta kontroll, och redan tidigt började flyktingar från hans välde söka sig dit.

Efter Furstens stora nederlag vid den misslyckade belägringen av Geda 1142 utbröt ett stort uppror i Ravnsmark, stöttat av de Drakfåglar som redan då befann sig där. Det stöd man hoppats på från dvärgarna uteblev dock – kanske på grund av den alliansvänlige dvärgkungen Grunnirs död den vintern – och resningen slogs brutalt ned under den kommande vintern och våren. Ravnsmark förblev under några år en surmulet lydig landsände.

Folket i Ravnsmark hyste dock ingen kärlek till de Furstliga, och när Drakfåglarna några år senare, vintern 1148-49, var starka nog att resa upprorsfanan på nytt och befria folklandet fick de ivrig hjälp av de bofasta. De Furstliga garnisonerna drevs bort och det nyss befriade östra Ravnsmark förenades med det västra.

De allierade rikena beslöt att satsa på Drakfåglarnas enklav och bidra till att hålla den vid liv, bland annat genom att sända dit förstärkningar och förnödenheter. Nu har de allierade, via Drakfåglarna, ett väpnat fotfäste in mot hjärtat av Furstendömet. Än så länge har Fursten inte prioriterat att krossa enklaven, kanske för att han haft för fullt upp med sitt krig i Högmark och mot alverna.

Den inhemska befolkningen i Ravnsmark är koncentrerad i älvdalarna och består av bönder som drygar ut det magra jordbruket med jakt, fiske och boskapsskötsel. Ravnsmark är mycket rikt på vilt och fisk, vilket underlättat för försörjningen av de många soldater och andra nyanlända som förlagts där nu.


Läs mer: Mer om Ravnsmark