Utskriftsvänlig sida

Formenos

Theo Axner, 2014Formenos är den nordligaste av de stora alvbosättningarna i Ilyrana och det militärt starkaste fästet, "inbyggt" i en bergssluttning över en djup dal nära en stor sjö som alverna kallar Ringwë Nornaër (ungefär "den stilla kalla bergssjön") och människorna Spegeln. Bland människorna är Formenos och den kringliggande regionen också känd som Spegelmark.

Bosättningen ligger delvis under jord. Den yttre delen, som är den som bebos i första hand i vanliga fall, är som en sorts borg med en cirkel av magiskt sammanvuxna träd som yttre murar. På toppen av bergshöjden staden vilar mot finns ett högt utkikstorn från vilket man kan se mycket långt åt alla håll. Den enda vägen upp till Formenos,  en stig som nätt och jämnt är bred nog för hästdragna kärror, passerar flera broar som kan fällas upp. Broarna är dvärgbyggda. Eftersom bosättningen ligger på en ganska brant sluttning och marken ofta är snötäckt vilar många av byggnaderna på konstgjorda upphöjningar och förbinds med gångbroar och stegar.

Ett antal mindre bosättningar finns runtom och är löst knutna till Formenos.


Styre

Likt de flesta alvbosättningar styrs Formenos av en sorts råd av de äldre alverna. Formenos har dock, särskilt under de senare åren med hotet från Fursten, blivit mer militariserat och i viss mån hierarkiskt. Det stora rådet finns kvar, men ett kärnråd har utsetts som i krissituationer kan få mer makt. Dessa och deras hederstitlar är:


Formenos och Drakfåglarna

Formenos har varit allierade med Drakfåglarna, motståndsrörelsen mot Fursten av Margholien, från början. Flera margholiska alver har flytt dit (många av dessa har förstås släkt i Formenos ), en del har stannat kvar med människorna. Alverna har också gått med på att låta även mänskliga flyktingar från Margholien slå sig ned i utkanterna av deras marker.  Det har inte alla varit så förtjusta över men man har efter många diskussioner enats om det.

Särskilt sedan Drakfåglarna tagit Ravnsmark 1148-49 utgör de också en sorts buffert mellan Formenos och Fursten. Detta är förstås till alvernas fördel och det ligger i deras intresse att enklaven i Ravnsmark överlever. Tidigare har man alltid antagit att när Fursten väl var redo att gå till angrepp mot alverna skulle han ge sig på Formenos som låg närmast först, men nu verkar det ju som att huvudangreppet riktas mot södra Ilyrana i stället.