Utskriftsvänlig sida

Drakfåglarna: en kort introduktionVad är Drakfåglarna?

Drakfåglarna är en motståndsrörelse i Margholien som använder sig av gerillataktiker för att bekämpa Fursten. De är underlägsna både till antal och utrustning, och använder sig följaktligen av sabotage och spionage snarare än öppen strid. De har funnits sedan Fursten först ockuperade Margholien, men har varierat i styrka och storlek. Under första delen av kriget såg det ut som att de var nära att besegra Fursten, men efter "Katastrofen vid Mid" år 1136 har de fått gömma sig och arbeta i det fördolda (vi är i skrivande stund i år 1149, tretton år senare). På senare år har de börjat samarbeta med Alliansen.

Motståndsrörelsen är döpt efter deras första ledare, Drakfågel.

Läs mer:


Två gömda Drakfåglar förses med mat av bybor

Hur fungerar Drakfåglarna?

Drakfåglarna är någonstans i närheten av 500 - 600 stridande och ytterligare ett antal icke-stridande motståndskämpar. De har en militärisk organisation, men med ganska stor frihet för de enskilda grupperna att agera på eget bevåg.

Den grundläggande enheten är en rote. Varje drakfågel ingår i en liten grupp stridskamrater, oftast ca 3 - 6 individer. Rotens ledare (vanligen vald av gruppen) är rotemästare. Beroende på uppdrag kan rotar operera enskilt och självständigt under lång tid. Rotemästaren (men förmodligen inte alla drakfåglarna i roten) känner till hur man kontaktar ytterligare 3 - 4 rotar i deras geografiska närhet.

Vid behov kan flera rotar gå samman och bilda en hop. En hop är en mer tillfällig gruppering för ett visst syfte, ändamål eller uppdrag men många hopar opererar under en längre tid och blir halvt om halvt permanenta "brigader". Det är dock inte ovanligt att enskilda rotar flyttas mellan dem efter behov. Den som har befäl över en hop kallas herse, vilket också är en titel som används av de erfarnaste ledarna även om de inte just nu har ett sådant befäl.  Hersen har ansvaret så länge uppdraget varar och hopen är sammankallad; nästa gång rotarna bildar en ny hop kan det vara en annan herse som för befälet. Under inflytande från både Furstens och de allierades professionella trupper har man också börjat använda uttryck som fänika som synonym för hop och kapten för herse.

Alla de fältaktiva rotarna och hoparna kallas tillsammans för en här, och leds av sin överkapten . Just nu är det Arna Lagkvinna som är överkapten med hjälp av sin närmaste man Enar Svartskägg.

Läs mer: