Konungariket Sunnanslätt

Klicka för större karta!

Inspirationskällor för Sunnanslätt


Nivå 1: Grundläggande

Nivå 2

Nivå 3

Konungariket Sunnanslätt - en introduktion:

1999, 2016-04-21 - uppdaterat!

 

 

Historia 1999, 2016-04-21 - uppdaterat!

Sunnanslätts historia (nere för omarbetning)

Bakgrund till höstfälttåget i Talvala 1146 2010, upplagd 2013-09-02

Slaget vid Kurlahti, 10 oktober 1146 2010, upplagd 2013-09-02

Samhälle 1999,2016-04-21 - uppdaterat!

Samhälle och politisk kultur i de Norra Kungarikena Ny! 2015-06-26

Heder och samhällsroller bland frälset Ny! 2015-08-04

 

Namnskick 1999, 2007-12-10

   

Städer och platser 1999,2016-04-21 - uppdaterat!

 

Örnevalls kloster 2003, 2013-05-10

Lindåkra socken och Silverhammars härad 2008, upplagd 2012-08-08

Värdshuset Lyktgubben: en introduktion 2008, upplagd 2012-08-08

Mer om värdshuset Lyktgubben 2010, upplagd 2012-08-08

Vem är vem, nivå 1

De mest välkända i riket. Alla i Sunnanslätt och i princip alla i de Norra Kungarikena känner till dem åtminstone till namnet.

2016-04-21 - ny!

   

Krigsväsen

1999, 2007-12-10

Vapen, rustning och stridsdräkt i Sunnanslätt 2002, 2013-05-21 - uppdaterat!

 
 

Dräktskick i Sunnanslätt 2000, 2013-05-19 - uppdaterat!

 
Karta över Sunnanslätt Karta över forna hertigdömet Nedermark (västra Sunnanslätt)