Det har varit rätt tyst från oss kampanjarrangörer rätt länge, men här följer en senkommen statusuppdatering. Vi har av olika skäl tvingats ägna en del tid åt omgruppering, reflektion och analys om hur vi arbetar och vad vi vill och kan göra framöver.

Så här är läget just nu:

1. Frida Resare (tidigare Pihl) har sedan en tid tillbaka slutat som huvudarrangör för kampanjen. Stort tack till Frida för den tid som varit och för dina insatser för kampanjen!

2. Jag, Theo Axner, har för närvarande och tills vidare (men inte för gott) semester från aktivt lajvarrangerande. Jag kommer att fortsätta arbeta mer lågintensivt med kampanjen, skriva en del, agera bollplank, ordna upp lite mellanspelande mm, men jag behöver ladda batterierna en tid. Under min semester kommer HenrikHoffa” Hoffström att söka nya medarrangörer för kommande lajvarrangemang – mer om det i kommande uppdateringar från honom.

3. Vi ser också mycket gärna att deltagare i kampanjen engagerar sig och arrangerar mellanlajv och/eller andra evenemang. Vi har diskuterat en hel del kring detta (och lärt av misstag vi begått i tidigare hantering, såväl som tagit fasta på goda erfarenheter) och tagit fram ett förslag till policy för arrangerande i kampanjen och hur ”gästarrangemang” ska fungera och kunna stöttas av kampanjarrangörerna. Detta kommer att publiceras på hemsidan när det är färdigputsat inom kort. Till dess kan du som är intresserad av att engagera dig på något sätt höra av dig till oss med frågor.

4. En del mindre uppdateringar till hemsidan är på gång, och vi arbetar på efterdokumentation och uppföljning av Tröskeln och Vinterporten. Stay tuned.