Detta postades i Thule-kampanjens Facebook-grupp 26/9 2017.

Efter att grundligt diskuterat i arrangörsgruppen och vägt våra möjligheter har vi behövt fatta ett par svåra beslut. Anledningarna är flera och i varierande grad privata, men kan sammanfattas med att vi hellre arrangerar ett så bra lajv vi kan, än ett lajv vi inte själva skulle vara nöjda med.

Vi har därför beslutat att planera om och dela upp det tänkta Vinterporten på två lajv, ett i december och ett i februari.

– Det första kommer att gå av stapeln under lördag den 2a december (samma helg som tidigare). Det blir ett endagslajv som ungefär motsvarar det som skulle ha varit akt 1 i den ursprungliga planen. Vid en alvisk gränspost kallad Tröskeln möts utsända från Nyckelns väktare och deras alviska och mänskliga allierade för att göra upp de sista planerna inför den farliga expeditionen till Vinterporten.

– Det egentliga Vinterporten senarelägger vi till i februari. Det blir i två akter: en äventyrlig del utomhus där uppdraget i fiendeland slutförs, och en avslutande akt (huvudsakligen inomhus) där de återvändande möter upp med det allierade riksrådet, rapporterar om sitt uppdrag och gör upp nya planer.

Arrangörsgruppen har också fått tre nya medlemmar i Ingeli Hedberg och Cornelia Karlslund, som är ansvariga för logistik, och Jennie Nennen Gahnström, som agerar funktionär på åtminstone Tröskeln.

Då Martin Rydberg-Hedén inte har möjlighet att arrangera det nya datumet har han klivit ur arrgruppen för Vinterporten. Vi vill tacka för det jobb han gjort hittills, och hoppas på nya äventyr tillsammans senare!

I KORTHET:
Ett lajv byts mot två.

Lajvet i december, Tröskeln, kommer att vara kortare och utspela sig lördag 2 december på torpet Lugnet i Bromma. Anmälan öppnar snarast.

I februari kommer det egentliga Vinterporten att arrangeras. Mer exakt data om lokal + datum kommer när lokalen bekräftat bokningen. Det kommer vara i närheten av Uppsala. Ett nytt fb-event kommer att skapas när vi fått svar från lokalen om tillgängligt datum.

Hoppas vi får träffa så många som möjligt av er där!

portfarare_silhouett_utkast3_gra