De rapporter som Ministeriets utsända skrev under lajvet. (Foto: John Barkestedt, 2017)

De rapporter som Ministeriets utsända skrev under lajvet. (Foto: John Barkestedt, 2017)

Nu ligger dokumentationssidan för Gravberget uppe på Thule-kampanjens arkivsida!

Här finns lite resuméer, lajvrapporter, utskick, noveller, kartor, recept, sånger och kväden mm. En del har publicerats tidigare men en del är nytt.

Tidigare lajv: Gravberget