Det senaste lajvet Gravberget är lyckligen genomfört. Dokumentation i bild och text samt utvärderingsenkäter mm är på gång. I väntan på det hänvisar vi till Thule-kampanjens facebookgrupp där eftersnack efter lajvet pågår som bäst:

https://www.facebook.com/groups/45162042047/

sven_smygande1_tw