Väktarnattskoral

Text & melodi: Tova Gerge

Ladda ned som ljudfil!


Väktarnatt, om du än blir lång
låt mig finna ljus i själen min.
Väktarnatt, om din köld blir svår
låt mig ifrån kylan komma in
till eld och varma händer
till hopp och hjärtefrid.
Bevara Thules länder
från krig och nödetid.
 
Giv mig mod att i livet gå
med min låga oförställd och klar,
giv mig styrka att härda ut
med sorger och bekymmer som jag har.
Skänk mig ro och glädje,
skänk mig frid och tröst.
Bär mig genom mörkret
tills solen stiger i öst.