Gedas öde


Järndraken Náuglug med sin ryttare

På de här sidorna har vi samlat dokument som har att göra med de stora händelserna under sensommaren och hösten 1142: slutfasen av de Furstligas belägring av Geda och Alliansens försök till undsättning. Denna "underkampanj", som inte begriper några lajv men en del spel av olika andra slag - fr a via mail - har vi gett den lagom storvulna titeln Gedas öde.

Nya artiklar

Berättelser

Urkunder och inlajvdokument

 

Världs- och bakgrundstexter

Krigsväsen

Skrock och magi

 

Tidigare händelser