Utskriftsvänlig sida

Riksrådet i Gedanien


Riksrådet är en församling av de främsta kyrkliga och världsliga ledarna i riket. Det bildar en sorts ”regering” under monarken och styr riket i dennes frånvaro.

Rådets uppgift är att just ge monarken råd och stöd; omvänt är denne i praktiken beroende av rådets, och frälsets och kyrkans som de företräder, stöd för att genomföra sin politik. Rådet är inte en parlamentsförsamling och monarken har sista ordet, men hen kan som sagt inte utan vidare köra över rådets vilja i praktiken. Under perioder med en minderårig eller sjuk monark försöker rådet nå beslut genom konsensus om möjligt och tillgriper röstning om det blir nödvändigt.


Organisation

Rådet fick sin nuvarande organisation under drottning Ilda. Rådet är delat i det Lilla rådet, som utgör rådets kärna och ledning, och det Stora rådet, som också omfattar en större grupp andliga och världsliga stormän och -kvinnor.

Det Lilla Rådets ordinarie medlemmar är:

Det Stora Rådet utgörs traditionellt även av:

Monarken kan därtill utse ytterligare "rådgivande medlemmar", som har rätt att tala men i de fall det kommer till omröstning saknar rösträtt. Det har varit vanligt att vuxna medlemmar av kungafamiljen liksom lagmästarna och för de fyra folklanden är sådana "rådgivande". Det är också vanligt att särskilt betrodda anhängare utses.

Slutligen kan också "extraordinära medlemmar" utses som är fullvärdiga riksråd med både tal- och rösträtt. Dessa måste accepteras av både monarken och rådet. Historiskt har ofta tronarvingen varit ett sådant extraordinärt råd men det är inget som skett per automatik. Kronprinsessan utsågs till ett sådant i början av kriget.

För närvarande finns ingen regent utsedd utan rådet styr gemensamt.


Det nuvarande riksrådet

Detta är sammansättningen av riksrådet vintern 1150-51.

Kronprinsessan
Adriana
Ärkematriark
Cordelia Petri
Friherre Arald
Eldstierna
Riddar Lukas
Drakvinge
 
Fru Edda
Grip
 
Grevinna
Eleonora
Drakvinge

Lilla rådet

 
Prinsessan
Ilda
Prins
Imrar

Rådgivande

Friherrinna
Lova Silvertuna
Friherre
Akvin Örnklo
Friherre
Valdemar Grip
Friherre
Alrik Natteld
Friherrinna
Dagmar
Hielm
Lagmästare
Henning
Stierna

Stora rådet

Ovanstående, samt:

  • Friherrinna Lova Pedersdotter Silvertuna till Tuna
  • Friherre Akvin Magnusson Örnklo till Örnnästet (kan företrädas av sin son riddar Akvin Akvinsson Örnklo)
  • Friherre Valdemar Eiriksson Grip till Gripeborg
  • Friherre Alrik Ulriksson Natteld till Uriksborg 
  • Friherrinna Dagmar Birgittasdotter Hielm till Norholm
  • Herr Henning Algotsson Stierna, lagmästare av Nordraland
  • Ytterligare några präster och lagmästare