Utskriftsvänlig sida

Gedanska frälsehus: släktträd


Se Gedanska frälsehus och släkter för mer om själva släkterna.

Klicka på släktträden för högupplöst version! 

Högfrälset

 

Husen Falk och Drakvinge

 

Husen Örnklo, Eldstierna och Silvertuna

 

Lågfrälset

 

Huset Kärve

 

 

 

 

De främsta husen


Huset Falk

Huset Falk har varit kungafamiljen i Gedanien sedan drottning Ilda vann tronen och införde arvriket för ett knappt sekel sedan. Huset gör anspråk på att härstamma från Imrar den Gode, Gedarikets grundare, men ingen vet hur det faktiskt ligger till.

Kung Imrar IX är nuvarande överhuvud, men sedan knappt två år är han sjuk och oför till följd av ett slaganfall. Det är ännu oklart om han kommer att återfå sina krafter. Under hans sjukdom styr riksrådet gemensamt riket.

Spelade roller
Kronprinsessan
Adriana
Prinsessan
Ilda
Prins
Imrar
Sara Lilja Visén Julia Greip Gustav Andersson

 

Huset Falk
Vapen På rött en gyllene falk
Titlar Kung av Gedanien, jarl av Margholien
Högsäte Imrarsborg, Geda
Överhuvud Kung Imrar IX
Arvtagare Kronprinsessa Adriana
Sidogrenar Prins Arald
Ålder Kungahus sedan ca 1050. Sidogren av den gamla Imrarsätten.
Allierade hus Huset Örnklo
Huset Løve (drottning Bothild av Eormenland)
Underordnade familjer Balk, Eka, m fl

Huset Drakvinge

Huset Drakvinge är den enda livaktiga greveätten i Gedanien i nuläget - de andra två, Stenbock och Silfverspenne, är i det närmaste utslocknade.

Grevetiteln infördes under förra århundradet och förlänades till betrodda militära befälhavare över gränsområden. Den förste greven av huset var riddar Sigurd Drakvinge, som ledde återerövringen av staden Holmehus från Sunnanslätt när det bröt sig ur Gedariket för ett sekel sedan. Slottet och staden döptes om efter hans hus. Grevskapet omfattar främst en serie öar i östra Almarsjön och skärgården samt en del av kustlandet.

Drakhem är en betydande allierad flottbas och slottet har stor strategisk betydelse. Den förre greven, Eleonoras äldre bor Vilhelm, stupade ogift vid Geda högar 1142. Deras farbror Erik avrättades för förräderi 1141 efter att ha sökt överlåta Drakhem till Fursten, en episod som i somligas ögon lämnat en fläck på husets ära.

Den unga grevinnan Eleonora har samlat ett livligt hov och sällskapsliv omkring sig i Drakhem. I början av kriget var hon för en kort tid trolovad med den dåvarande kung Sigtrygg av Högmark.

Spelade roller
Grevinna
Eleonora
Ärkematriark
Cordelia Petri
Riddar
Lukas
Rebecca
Wikström
Anette Åsblom
Theo Axner
 
Huset Drakvinge
Vapen

På i guld och svart kluvet fält en röd drake

Titlar

Greve

Högsäte

Drakhem

Överhuvud

Grevinna Eleonora

Arvtagare

Jungfru NN

Sidogrenar

 

Ålder

Grevar sedan 1043

Allierade hus

Lejonhuvud

Underordnade familjer

 


Huset Eldstierna

Huset Eldstierna härstammar, liksom de andra friherreätterna i Gedanien, från en av de rebelliska borgherrar som under 900- och 1000-talet med lämpor eller vapenmakt försonades med kronan. Husets förläning omfattar en del av norra Gedanien kring borgen Vidmarkshus, och låg under nio år under Furstlig ockupation.

Även i exil från sina marker blev friherre Arald dock en mäktig man då hans gamle vän kung Imrar utnämnde honom till rikets drots.

Spelade roller
Friherre
Arald Magnusson
Riddar
Magnus
Carl Ryrberg Christoffer Holm
Huset Eldstierna
Vapen

På svart en silverne stjärna omgiven av tre gyllene eldslågor

Titlar

Friherre

Högsäte

Vidmarkshus

Överhuvud

Friherre Arald

Arvtagare

Riddar Magnus (systerson)

Sidogrenar

 

Ålder

Friherrar sedan 900-talet

Allierade hus

Lejonhuvud

Underordnade familjer

 


Huset Örnklo

En annan friherreätt med förläning i sydöstra Gedanien, norr om Drakhem. Familjen har traditionellt bl a ägnat sig åt hästuppfödning och har ett av landets bästa stuterier.

Huset Örnklo är sedan gammal ovänner med huset Silvertuna.

Huset har nära band till kungafamiljen, alldeles särskilt sedan dess arvtagare riddar Akvin i somras gifte sig med kronprinsessa Adriana. Det ser alltså ut som att de båda husens huvudlinjer kommer att förenas.

Spelade roller
Riddar
Akvin
Akvinsson
Jungfru
Miranda
Akvinsdotter
Ola Johnsson Sara Kånåhols
Huset Örnklo
Vapen

På i blått och rött ginstyckad sköld ett silverne rovfågelsben

Titlar

Friherre

Högsäte

Örnnästet

Överhuvud

Friherre Akvin Magnusson Örnklo

Arvtagare

Riddar Akvin Akvinsson Örnklo

Sidogrenar

 

Ålder

Friherrar sedan 900-talet

Allierade hus

 

Underordnade familjer

Kärve, HornAndra högfrälsehus

De här husen kommer inte att stå i centrum på Jägarna och bytet, men karaktärer från dem kan ingå i andra grupperingar.


  Huset Silfverspenne Huset Silvertuna Huset Natteld Huset Grip Huset Hielm
 
Vapen På i rött och blått delad sköld ett silverne ringspänne På blått en silverne avhuggen lilja På i svart och rött styckad sköld en silverne eldslåga På i silver och svart kluven sköld en röd grip På i grönt och silver kluven sköld en gyllene tunnhjälm
Titlar Greve Friherre Friherre Friherre Friherre
Högsäte Månhella slott Tuna Uriksborg Gripeborg Norholmen
Överhuvud Greve Lindorm Elinsson (avliden ) Friherrinna Lova Pedersdotter Friherre Alrik Ulriksson Friherre Valdemar Eiriksson Friherrinna Dagmar Birgittasdotter
Anmärkning Har innehaft det viktiga Månhella slott men efter grevens död saknas en direkt arvinge.

En friherreätt med förläning i sydöstra Gedanien. Huset är sedan gammalt osams med huset Örnklo.

Ättens förra överhuvud, friherre Peder Silvertuna, var riksmarsk fram till sin död tidigare i år. Han var en balanserande kraft i riksrådet mellan kronprinsessan och drotsen.

En friherreätt med förläning i mellersta Gedanien. Sedan gammalt nära allierade med huset Falk.    


Lågfrälset

Det finns sedan långt tidigare lajv en mängd lågfrälsefamiljer namngivna men inte så mycket bestämt om deras släktförbindelser eller vilka av de stora husen de står närmast. Här finns det med andra ord rätt stor frihet för egna utvecklingar, och det går också att hitta på nya familjer om man vill. Vi kommer att göra vad vi kan för att skapa släktband och andra förbindelser mellan nya roller inbördes och mellan nya och gamla, och där kommer vi att förhålla oss ganska osentimentalt till gammalt material som inte spelats på på länge.

Det här är några av de lågadliga släkter som vi i nuläget vet kommer att ha spelade företrädare eller släktingar på lajvet.

  Huset Balk Huset Eka Huset Kärve
 

Vapen

På i svart och silver kluvet fält en balk i inverterade färger

På silver två gröna bjälkar i vågskura

På silver en röd sädeskärve, balkvis

Ägor

I Sundraland, öster om Geda

I Sundraland, öster om Geda

 

Överhuvud

Riddar Gabriel Sverkersson Balk

Riddar Erik Kåresson Eka

RiddarEmund Ansson Kärve

Arvtagare

Jungfru NN Gabrielsdotter Balk

Jungfru NN Gabrielsdotter Balk

 

Allierade hus

Eka, via gifte

Balk, via gifte

Örnklo, via gifte i förra generationen

Spelade roller

Riddar Gabriel
Henrik Hoffström
Riddar Agnes
Eriksdotter Eka
Åsa Magnusson
Kari Almodsdotter,
bastard
Martina Jansson

Övrigt

Nära knutet till huset Falk. Riddar Gabriel ingår i prinsessans följe på lajvet.

Nära knutet till huset Falk. Riddar Agnes ingår i prinsessans följe på lajvet.

 

 

Övriga lågfrälseätter

Här presenterar vi helt enkelt en karta över andra släkter med namn på spelade roller från dem ifall sådana spelats senaste åren. Om ett namn står i fetstil är hen släktens överhuvud. Om namnet står i kursiv stil kommer rollen att spelas på Jägarna och bytet.

Släkt Björneklo Björnram Enhörning Gyllenborg Gyllensol Gyllenstolpe Gyllenteg
Vapen
Spelade roller              
Övrigt              
               
Släkt Hane Hiorth Horn Korp Lejonhuvud Morgonstjärna Oxe
Vapen
Spelade roller Riddar Erik Eriksson            
Övrigt              
               
Släkt Oxenpanna Silverek Silvervarg Sköld Skymning Stierna Tvärbalk
Vapen
Spelade roller   Riddar Magnus         Joar Arvidsson (Theo Axner)
Övrigt         Fattig knapesläkt.   Fattig knapesläkt.