Karta över norra Gedanien

Ljusets År 1149Kartan inkluderar även större och mindre borgar och befästningar.