Uniformsreglemente för Furstens legioner

Modell 1143

Theo Axner och Daniel Staberg, med inspiration från Johan Källs tidigare artikel


Den ”uniform” som bärs av Furstens legionärer utgörs av en svart vapenrock prydd med Furstens sexarmade kors, i sin tur märkt med legionens nummer.

 

Vapenrocken

Vapenrock för legionär
Röd linje = fåll
Blå linje = söm

Material: Svart tyg, inte för sladdrigt. Lämpliga material är t ex ylle (gärna rätt tunt) eller linne. Gör man vapenrocken i linne bör man fodra den för att få mer stadga. Fodret bör i så fall vara svart eller i den aktuella legionens färg, om möjligt en mörk nyans.

Snitt:

Acceptabla variationer:

Symbol

Över hjärtat bärs ett vitt sexarmat Furstekors.

Material: Läder eller kraftigt tyg.

Mått: Korset är 15,5 cm långt, tvärbjälkarna 12 cm långa. Alla balkar är 1 tum / 2,5 cm breda.

I korsets mitt sitter den romerska siffran för legionen i svart, 3,5 cm hög. Siffran kan antingen appliceras i svart läder eller tyg eller målas på korset.
Furstekorset ska i princip sitta med centrum över hjärtat, men hur högt symbolen sitter kan variera något beroende på hur långt ned eventuella ok, halsskydd, brynjekragar ev går – de ska inte skymma märket.

 

Övriga kläder och rustning

Vapenrocken bärs normalt utanpå övriga klädespersedlar och skydd. Det enda som bärs utanpå vapenrocken, förutom bälten, väskor etc, är struthättor (och liknande), mantlar, brynjehuvor och/eller hals- och axelskydd. Eventuell krage på brynjehuva kan med fördel snöras fast i axlarna på vapenrocken så ligger den snyggare.

Omvänt bärs vapenrocken heller aldrig över enbart vit skjorta. Skjortan är underkläder; man bär alltid minst ett lager mellan skjortan och vapenrocken, antingen gambeson (och eventuellt övrigt pansar, förstås), en kjortel eller motsvarande, eller om det är kallt bådadera.

I övrigt bärs vanliga kläder efter eget huvud, så länge de inte skär sig med vapenrocken eller i övrigt skämmer intrycket (befälet har sista ordet här…). Ytterplagg som mantlar och huvudbonader ska helst gå i mörka färger, allra helst svart, men det är en rekommendation och inte ett strikt krav.

 

Gradbeteckningar för befäl

Befäl och underofficerare bär likadana vapenrockar som legionärerna men med sin grad markerad genom gula bårder. Officerare kan ha vanliga vapenrockar men också mer individuellt utformade överplagg; dessa är dock alltid svarta. Gradmarkeringarna ser ut som följer:

Korpral
Överkorpral
Sergeant
Signifer
Löjtnant
Kapten

Högre officerare bär sin gradbeteckning på en gorget eller kragplåt i stället för direkt på vapenrock eller ytterplagg.

Det förekommer också ibland att officerare bär hjälmplymer efter arantisk förebild. Detta är dock inte allmänt genomfört eller påbjudet. De traditionella plymformerna efter grad är:

Plymerna är svarta, ibland med strimmor av legionens färg i.

Legionärer
Korpraler
Överkorpral
Sergeant Signifer Löjtnant

De meniga, underbefäl och underofficerare som har befattningar vid sidan om sin grad (se artikeln om Legionernas befälshierarki) har följande beteckningar för detta:

Trumslagare
 
Profoss och
skarprättare
Förste sergeant