Utskriftsvänlig sida

Dräktskick i Furstendömet Margholien

En översikt

Theo Axner

Ny och omarbetad 2010-09-11


Furstendömet Margholien har det mest varierande dräktmodet av rikena i Thule, mycket pga att många av Furstens tjänare, soldater och anhängare ursprungligen kommer från andra länder och att riket även bortsett från detta rymmer flera folkslag och kulturer. Således företer Furstendömet Margholien en ibland förvirrande blandning av dräktskick och stilar. Det är därför inte möjligt att ge en uttömmande beskrivning här utan den här artikeln får nöja sig med att ge en översikt och i förekommande fall hänvisa vidare till fördjupningsartiklar.


Allmänt

Material: Beror på hemland. Margholisktillverkade kläder är dock mest i linne, ylle eller läder. Läder (företrädesvis svart) är mycket ”på modet” i Furstendömet, främst inom militären men även i viss mån i ”civila” dräkter. Margholiens bönder är sedan gammalt kända som goda tillverkare och färgare av linne.

Färger: Svart är Furstens emblemfärg framför andra och förknippas starkt med hans välde och hierarki i allmänhet, och med krigsmakten i synnerhet. Klarrött associeras med det fruktade ordenssällskapet Consangvinei Principis, "Rödkåporna", och används sparsamt särskilt i ytterplagg bland övriga invånare, undantaget de adelsfamiljer som har rött som en heraldisk färg.

Det sexarmade korset, Furstens märke, är en ständigt återkommande symbol bland hans anhängare. Förutom att den ofta bärs på kläderna – t ex soldaternas sköldar och vapenskjortor, och många tjänstemäns armbindlar – är det inte ovanligt som smycken, bårddekoration osv.


Svioner: inhemsk bondebefolkning

De "vanliga" margholierna, den inhemska bondebefolkningen i kustlandet och älvdalarna, är nära besläktad med folket i de sydliga grannländerna; de är ursprungligen till stor del ättlingar till nybyggare från söder som genom århundradena dragit norröver och talar liksom grannfolken Nordtunga med svionsk dialekt. I likhet med grannfolken är de i stort sett alla Ljustrogna. Den inhemska bondebefolkningen är till stor del förtryckta och livegna, men en del är fria och ibland välbärgade bönder, hantverkare och köpmän, en del har gjort karriär i Furstens tjänst och en del av de gamla adels- och hövdingafamiljerna har behållit och i vissa fall t o m stärkt sin ställning under Fursten. Dräktskick och kultur i allmänhet påminner om nordiskt 1100-1200-tal.

Den svionskspråkiga befolkningen i kustlandet i det Furstliga Talvala är kulturellt nära besläktade med de inhemska margholierna.

Läs mer:

Margholiska humiliorer (med olagliga vapen)
Margholisk storman

Talvi

Talvi och suosti

Provinsen Talvala och de talviska och suostiska folklandet öster om Innanhavet som ingår under den har under senare år blivit en mer integrerad del av Furstendömet, och förutom att många talvi och suosti har gått i Furstens tjänst har också en del familjer och individer invandrat till själva Margholien. Talvi- och suostifolkens dräktskick och kultur är inspirerad av finsk vikingatid och tidig medeltid.

Läs mer: Dräktskick i Talvala: Talvifolken

 

 

 

 

 

 


Två krigare av Skymningsstammen

Vildmän

Det barbariska vildfolket som oftast kallas ’Skymningsstammen’ bär sina traditionella, primitiva dräkter. Päls, läder och skinn är de vanligaste materialen även om ylle, lin och liknande material också förekommer – de är dock lite dyrbarare då vildarna inte kan tillverka dem själva, utan måste byta till sig dem (eller, som oftast, förses med dem av arméns kvartermästare). De är förtjusta i kroppsmålningar (genomgående i svart) och olika smycken av ben, klor och tänder.

De margholiska vildmän som tjänar i krigsmakten - i stort sett alla vuxna som inte är shamaner eller sysselsatta med att sköta om barnen - bär Furstens sexarmade kors målat i svart över ansiktet som en krigsmålning.

Läs mer: Dräktskick: Vildfolket

 

 

 

 


Nattfolk: Orcher och vättar

Orchernas och vättarnas kläder görs mestadels i läder, grova tyger och i kalla klimat päls. Det grundläggande dräktsnittet är egentligen ganska likt typiska tidigmedeltida kläder. En typisk ordinär dräkt kan sägas bestå av en kort till knälång tunika (eller fler om det är kallt); hosor eller byxor; skor, grova kängor eller stövlar, ofta med benlindor; samt en huva, med eller utan ok. I kalla klimat och väder bärs ofta pälskappor, -mössor och –kanter på andra kläder.

Kläderna brukar mest gå i svart, grått och brunt; orcherna brukar gärna svärta lädret i sina kläder - svart är inte bara Furstens färg utan symboliserar också traditionellt krig och styrka för dem. Klara, glada färger är mycket sällsynta.

Läs mer: Kommer snart!

Några orchsoldater och en mänsklig fånge

Dvärgar

Dvärgarna av Kalins folk klär sig på ungefär samma sätt som sina släktingar i Steinheim; det är i alla fall ingen uppenbar skillnad för en icke-dvärg. Typiska inslag är enkelt skurna, korta tunikor; vida, påsiga långbyxor; breda bälten och djupa huvor. Manliga dvärgar känns förstås förutom längden lätt igen på sina långa helskägg.

Tre dvärgar av Kalins folk

Krigsmakten

Furstens krigsmakt har en högre grad av enhetlighet i klädsel och utrustning än vad som är vanligt i övriga Thule, även om det inte direkt är fråga om en uniformering i modern mening.

 

Legionerna

Legionärer
Talvisk auxilia

Legionerna, huvudstyrkan i krigsmakten, är de mest enhetligt klädda. ”Grundfärgen” är svart; andra färger används för att markera enhetstillhörighet (varje legion har t ex sin färg). Legionernas manskap – soldater och underofficerare – bär knälånga  svarta vapenskjortor med det vita sexarmade korset över hjärtat som ”uniform”; övrig klädsel är fri så länge den inte skymmer eller skär sig med uniformen. Ytterplagg (mantlar och rockar) och huvudbonader är oftast i svart eller andra mörka färger. Legionärernas sköldar är normalt svarta och även de prydda med Furstekorset och legionens nummer.

Eftersom många rekryter fört med sig utrustning själva och Fursten har vapen- och rustningssmeder från många länder i sin tjänst råder det rätt stor variation i stil på rustningar, hjälmar mm.

Läs mer: Uniformsreglemente för Furstens legioner

 

Auxilian

De 'etniska' auxiliaförbanden av talvi, vildmän, orcher och vättar är inte lika enhetligt utrustade som legionerna, men svart är den dominerande färgen även här. Soldaterna bär i de flesta fall svarta armbindlar med Furstekorset, och målar det på sina svarta sköldar. Auxiliasoldaterna klär sig efter sin egen respektive kultur (se ovan); officerarna klär sig i allmänhet som legionsofficerare, vilket de också ofta ursprungligen är.

Andra auxiliaförband som är mer specialiserade kan ha olika sorters mer eller mindre distinkt klädsel, men den brukar genomgående mest gå i svart.

Läs mer: Om den talviska auxilian

 

Numeri och irreguljärer

De irreguljära förband som mer eller mindre tillfälligt strider för Fursten bär egna kläder och utrustning. De kan förses med enkla igenkänningstecken i stil med auxilians armbindlar vid vissa tillfällen om det behövs. Bland de mer bekanta irreguljärer som uppträtt som Furstliga allierade på sistone kan nämnas:

 

Extraordinarii

Hit räknas de mest udda och unika förbanden.

Domedagsgardet

Den civila Furstliga administrationen

Furstens 'civila' tjänstemän på alla nivåer klär sig på alla möjliga vis - de som är infödda margholier klär sig som sådana, de som kommer utifrån för det mesta efter sitt hemlands mode. Genomgående är att de flesta klär sig så väl och dyrbart de har råd med.

Svart är en vanligt förekommande färg även bland tjänstemän och administratörer, även om den inte är fullt så dominerande som inom armén. Svarta armbindlar med ett vitt Furstekors är mycket vanligt förekommande, ibland med ytterligare markeringar eller dekorationer för att beteckna status eller något särskilt uppdrag.

Några Furstliga tjänstemän och dignitärer

Kollegiet

Collegium arcurum Principis, ”Furstens arcuriska kollegium” eller, som det oftast bara kallas, ”Kollegiet”, är organisationen för de klassiska arcuriska magikerna i Furstens tjänst. .

Kollegiets magiker har ingen särskild dräkt institutionaliserad. Liksom magiker i Terra Cognita i allmänhet klär de sig oftast som lärda män eller kvinnor gör mest – i typiska fall i långa, värdiga dräkter – med större eller mindre mängd ”mystiska” utsmyckningar efter tycke och smak. Glada färger är dock sällsynt; svart, vinrött, grått, vitt/gult och liknande är vanligare. Kollegiets magiker brukar särskilt undvika klarrött i ytterplagg eftersom detta förknippas med Rödkåporna.

Furstliga Kollegiemagiker


Rödkåporna

Consangvinei Principis, det Furstliga ordenssällskap som har till uppgift att hålla kontroll över magi och övernaturligt inom och utom Furstens led, bär däremot en mycket distinkt dräkt: som deras öknamn Rödkåporna antyder bär de blodröda mantlar med huva, normalt också hellånga röda eller röd/svarta dräkter under. Det är inte fråga om ”uniformer”; dräktsnitt och utsmyckning varierar. Följaktligen undviker andra Furstliga, speciellt magiker, att bära dräkter helt eller till största delen i rött.

Läs mer: Consangvinei Principis - Rödkåporna

Några Rödkåpor och Salamandrar