Utskriftsvänlig sida

Arosiskt Vem-är-Vem

Nivå 1

Det här är en översikt över mer eller mindre kända roller från olika delar av kungariket Arosia. I den mån de finns med på foton från tidigare lajv har vi länkat till dessa. En *-markering betyder att rollen inte har spelats eller för närvarande saknar spelare.

För att göra det här mer överskådligt har vi delat in artikeln i tre nivåer. Länkarna leder till en version av artikeln som omfattar karaktärer upp till och med den nivån. "Nivå 3"-versionen innefattar alltså nivå 1, 2 och 3 medan "Nivå 1" bara innefattar just nivå 1.

Nivå 1 omfattar de allra mest välkända arosierna. Alla i Arosia och i princip alla i de Norra Kungarikena och större delen av Thule känner till dem åtminstone till namnet.

Nivå 2 är välkända personer. Nästan alla i Arosia känner till dem åtminstone till namnet, och många av de i grannländerna och övriga Thule som har kunskaper om omvärlden har hört talas om dem.

Nivå 3 är personer som är välkända, men bara i särskilda kretsar. De är oftast inte särskilt välkända utanför Arosia. Det markeras vilka som har koll på dem.


Nivå 1: Kända av alla

De här personerna är kända åtminstone till namnet av alla i de Norra Kungarikena och många i övriga Thule och grannländerna.

 

Kungafamiljen

 

Kung Angantyr I (Angantyr Egilsson Jäärnskiöld)

Födelseort: Skiöldenäs slott, Arosia

Hemort: Skiöldenäs slott, Arosia

Född: 1098

Religion: Ljusets lära

Spelare: Daniel Staberg (spelades av Staffan Blomqvist på Thule i brand)

Vapen:På guld en röd bjälke, belagd med tre gyllene Ljuspilar.

 

Släktband:

Son till greve †Egil Gudrunsson Jäärnskiöld och Brigida Örnkloo

Gift med drottning Astrid av Högmark

Änkling efter †Jaana Skschetuski

Far till Sten-Sigismund, Jelena, Brigida-Katryna och Egil-Jeremi

Bror till Odd Egilsson, Grimer Egilsson och Saga Egilsdotter

Kung Angantyr var fram till 1143 greve Angantyr, kommendant på Skiöldenäs slott och Arosias riksmarsk. Han var känd både för sin djärvhet i strid och sin skicklighet som strateg, redan sedan sitt framgångsrika hanterande av överfallen på Aagran 1132. Sedan kung Karls död 1139 har han fört det högsta befälet över rikets härsmakt.

Han deltog i krigsrådet vid Vitehög och ledde den arosiska härsmakten i det framgångsrika återtagandet av Stenkärna hösten 1139. Då drottningen varit oför har han fört det högsta befälet över rikets härsmakt sedan kung Karls död, och han har ofta tagit en ledande position i alliansen mot Fursten; till exempel var han den huvudsaklige strategen bakom den segerrika undsättningen av Geda 1142.

Efter kung Karls död 1139 vägrade riksrådet att välja en ny kung förrän läget i landet stabiliserats något, och under tiden behöll änkedrottning Katarina tronen. Efter segern över Fursten vid Geda skred man dock till kungaval vintern 1143, och den nu mycket populäre Angantyr föredrogs framför Karls son Vilhelm och valdes till kung av riksrådet.

Kung Angantyr är en skicklig och djärv krigsherre men inte lika mycket av en diplomatisk begåvning, och hans hetsiga humör är på sina håll ökänt. Förhållandet mellan honom och kung Imrar av Gedanien var under krigets första år spänt, men de tycks ha förbrödrats i och med undsättningen av Geda.

Angantyrs hustru Jaana Skchetuski, dotter till en storman i Volska, dog hösten 1142 efter en lång tids sjukdom. Efter ett par års sorg och ytterligare en tids segslitna förhandlingar gifte kungen nyligen, våren 1146, om sig med drottning Astrid av Högmark. De två grannrikena befinner sig alltså nu i personalunion.

Deltagit på:

 

Familjen Svärd-Tisza

Den gamla kungafamiljen, alltså framlidne kung Karls familj, har fått behålla en särställning och sina kungliga titlar på livstid efter kung Angantyrs tillträde. Titlarna kommer dock inte att gå i arv.

 

Prins Vilhelm Ladislaus Karlsson Svärd

Födelseort: Lejonnästet, Arosia

Hemort: Lejonnästet, Arosia

Född: 1120

Religion: Ljusets lära

Spelare: Inte spelad

Vapen: Kluvet i två fält: på silver ett blått svärd, på blått ett störtat silverne svärd.

 

Släktband:

Son till kung Karl IV och drottning Katarina

Systerson till Jan, Jelena och Tatjana Tisza

Bror till prinsessan Magdalena, prinsessan Angelica, prins Valdemar och prins Vilgot

Svärdsättens huvudman, äldste son till kung Karl och drottning Katarina av Arosia. Prins Vilhelm gjorde inte stort väsen av sig under uppväxtåren, men under kriget mot Fursten har han gjort sig ett namn som en god krigare och anförare.

Efter att greve Angantyr valts till kung utnämnde denne prins Vilhelm till riksmarsk, det ämbete han själv tidigare innehaft - Vilhelm är en av de yngsta som någonsin uppburit ämbetet. Han är också hövitsman på Lejonnästet, Svärdsättens stamborg i Arosia stad.

Figurerar i novellerna:

Änkedrottning Katarina Slavitza Tisza av Arosia

Födelseort: Volska

Hemort: Lejonnästet, Arosia

Född: 1103

Religion: Ljusets lära

Spelare: Jessica Ström

Vapen: På i rött och svart gironnerad sköld ett gyllene drakhuvud.

 

Släktband:

Dotter till hertig Kasimir Tisza

Syster till Jelena och Tatjana Tisza

Halvsyster till riddar Jan Tisza

Änka efter kung Karl IV av Arosia

Mor till prins Vilhelm Ladislaus, prinsessan Magdalena, prinsessan Angelica, prins Valdemar och prins Vilgot

Katarina, änka efter kung Karl IV som dog vid Vitehög, är inte infödd arosiska utan dotter till en hertig i Volska. Hon utövade även under kung Karls levnad en betydande indirekt makt och en omfattande underrättelseverksamhet. Efter kung Karls död var Katarina enligt riksrådets beslut regerande drottning under 1139-1142. I januari 1143 valdes greve Angantyr Egilsson Jäärnskiöld till ny kung men lät Katarina och hennes barn behålla sina kungliga titlar. Katarina är numera riksråd (så länge kriget mot Fursten varar) och kung Angantyrs rådgivare i diplomatiska och magiska frågor.

Änkedrottning Katarina är en lärd och mångkunnig kvinna, och det ryktas på somliga håll att hon rentav är trollkunnig - faktum är att hon är ledare för Nyckelns väktare. Hon har tre söner och två döttrar med kung Karl; den yngste sonen nedkom hon med i november 1139. Envisa men obekräftade rykten gör gällande att hon våren 1143 fått ännu en son.

Deltagit på:

Prinsessan Magdalena Karlsdotter Svärd

Födelseort: Lejonnästet, Arosia

Hemort: Lejonnästet, Arosia

Född: 1123

Religion: Ljusets lära

Spelare: Inte spelad

Vapen: Kluvet i två fält: på silver ett blått svärd, på blått ett störtat silverne svärd. Allt överlagt med en gyllene tornerkrage.

 

Släktband:

Dotter till kung Karl IV och drottning Katarina

Systerdotter till Jan, Jelena och Tatjana Tisza

Syster till prins Vilhelm, prinsessan Angelica, prins Valdemar och prins Vilgot

Prinsessorna Magdalena och Angelica är tvillingar, men inte övermåttan lika varandra. Magdalena brås mest på sin far och är redan en lovande riddare.

Efter kung Angantyrs tillträde vintern 1143 utsågs Magdalena till landets första riksamiral; hon har det övergripande ansvaret för sjöstridskrafterna samt skall även vid behov kunna föra befäl över en större allierad styrka till sjöss.

Figurerar i novellerna:

Prinsessan Angelica Karlsdotter Svärd

Födelseort: Lejonnästet, Arosia

Hemort: Lejonnästet, Arosia

Född: 1123

Religion: Ljusets lära

Spelare: Frida Gamero

Vapen: Kluvet i två fält: på silver ett blått svärd, på blått ett störtat silverne svärd. Allt överlagt med en gyllene nymåne.

 

Släktband:

Dotter till kung Karl IV och drottning Katarina

Systerdotter till Jan, Jelena och Tatjana Tisza

Syster till prins Vilhelm, prinsessan Angelica, prins Valdemar och prins Vilgot

Prinsessan Angelica är däremot mer lik modern, och sägs redan vara både lärd och begåvad för mystiska ting. Hon är också en av Nyckelns Väktare.

Efter kung Angantyrs tillträde vintern 1143 har Angelica fått plats i riksrådet, dock endast rådgivande utan rösträtt.

Deltagit på:

Riddar Jan Tisza

Födelseort: Volska

Hemort: Volska / Lejonnästet, Arosia

Född: 1108

Religion: Ljusets lära

Spelare: Markus Tempelman

Vapen:På  i svart pälsverk och rött kluven sköld en stegrande  gyllene varg.

 

Släktband:

Son till hertig Kasimir Tisza

Halvbror till änkedrottning Katarina, Jelena och Tatjana

Far till prins Vilhelm, prinsessan Magdalena, prinsessan Angelica, prins Valdemar och prins Vilgot

Bror till riddar Arnhild Eriksdotter Svärd

Drottning Katarinas halvbror och anförare för den volska hjälptrupp hennes far, hertig Kasimir Ticza, sänt till Arosias hjälp. Han anförde själv ett av de två banéren med husarer (pansrade volska ryttare) under undsättningen av Geda.

När Jan inte anfört sin trupp i fält har han ofta uppträtt som drottning Katarinas livvakt, inte minst i samband med Nyckelns väktares resor.

Deltagit på:

Kung Karl

 

Kung Karl IV Eriksson Svärd

Födelseort:Lejonnästet, Arosia

Hemort: Lejonnästet, Arosia

Levnadsår: 1101-1139

Religion: Ljusets lära

Spelare: Markus Tempelman

Vapen: Kluvet i två fält: på silver ett blått svärd, på blått ett störtat silverne svärd.

 

Släktband:

Son till kung Erik

Gift med drottning Katarina

Far till prins Vilhelm, prinsessan Magdalena, prinsessan Angelica, prins Valdemar och prins Vilgot

Bror till riddar Arnhild Eriksdotter Svärd

Svåger till Jan, Jelena och Tatjana Tisza

Karl IV var kung över Arosia fram till början av kriget mot Fursten. Under det redan sägenomspunna krigsrådet vid Vitehög offrade han sitt liv för att möjliggöra skapandet av Nyckeln. Hans död sågs från början som en stor förlust; han var inte bara en omtyckt kung utan också en betydande härförare.

Åtskilliga historier berättar att kung Karl synts till även efter sin död. När Nyckelns Väktare kallade kung Vite till hjälp vid undsättningen av Geda sägs även kung Karls vålnad ha visat sig i den döde fornkungens följe och, efter att eden uppfyllts, ha fått frid liksom honom.

 

Deltagit på:

Figurerar i novellerna:

 

Kyrkan

 

Patriark Ericus Helmeri

Födelseort: Stenkärna slott, Arosia

Hemort: Arosia, Arosia

Född: 1093

Religion: Ljusets lära

Spelare: Inte spelad

Arosias stiftsvapen: På blått en silverne varg

Släktvapen: På guld en grön lindorm .

 

Släktband:

Son till greve Hjalmar Olofsson Orm

Änkling efter fru Isabella

Far till riddar Nanna, jungfru Katarina, riddar Lovisa och riddar Hjalmar

Bror till greve Peder Hjalmarsson Orm och riddar Sigurd

Kusin till kung Imrar IX av Gedanien

Ericus, eller Erik Hjalmarsson Orm som hans världsliga namn lyder, valdes i december 1142 till ny patriark av Arosia efter att företrädaren Sebastian Magnus avlidit vid hög ålder.

Ericus var tidigare abbot vid ett större kloster och har även dessförinnan tjänstgjort som prior vid klostret i Röda Dalen i Högmark. Hans egen bakgrund är dock inom det arosiska högfrälset; han är yngre bror till greve Peder Hjalmarsson Orm. I likhet med denne är han också energisk och ambitiös. Han har intresserat sig för Nyckelns Väktares arbete och är nära vän till moder Elarka Arnvidae i Sunnanslätt och Kanutus Ordinaris i Högmark (abbot vid Röda Dalen), två klosterledare med samma intresse.

 

 

Högfrälset

 

Greve Peder Hjalmarsson Orm

Födelseort: Stenkärna slott, Arosia

Hemort: Arosia, Arosia

Född: 1085

Religion: Ljusets lära

Spelare: Leif Eurén

Vapen: På guld en grön lindorm.

 

Släktband:

Son till greve Hjalmar Olofsson Orm

Änkling efter fru Isabella

Far till riddar Nanna, jungfru Katarina, riddar Lovisa och riddar Hjalmar

Bror till riddar Sigurd och patriark Ericus

Kusin till kung Imrar IX av Gedanien

Farskusin till kronprinsessan Adriana, prins Imrar, prinsessan Ilda och prinsessan Elena av Ge

Greve och riksråd. Håller slottet Stenkärna nära Salfors i östra Arosia. Han (och före honom hans far) har i många år utkämpat en dragkamp med kungamakten om sina befogenheter och territorier, och Peder och kung Karl var knappast vänner. Inför hotet från Fursten lade de dock sina oenigheter åt sidan. Greve Peder belägrades från krigsutbrottet på sitt slott Stenkärna av en mindre Furstlig styrka. Stenkärna höll ut i månader men var hårsmåner från att falla när undsättningen kom från en arosisk styrka, förstärkt med allierade alver. Stenkärna utgör nu ett av Arosias starkaste bröstvärn mot Furstendömet.

Deltagit på:

Figurerar i novellerna: