Magi, trolldom och skrock

Här finns texter om övernaturliga ting i Thule och övriga Terra Cognita. De här texterna är om inte annat sägs allmänt hållna och beskriver det som gäller i Thule i stort; mer information om vad som gäller för ett visst land hittar du på sidan om det landet.


Nivå 1: Grundläggande

Nivå 2: För de med mer koll

Nivå 3

Skrock och trolldom i Thule: översikt
Vad alla i Thule vet eller tror sig veta om magi, skrock och övernaturliga ting.
 
 
 

Uppslagsdel om magiska ting

En liten uppslagsdel över de magiska och övernaturliga tingen i kampanjen. Användbart om man undrar över vad ett namn eller en fras syftar på.

2004, 2013-02-19

Atle, Olsten och Kouta

Historien om tre forntida hjältar och skurkar som kom att hemsöka de levande på lajven Väktarnattssagor och Tuonelas port.

2009, upplagd 2012-08-07

 

Om jordmagi i Thule2003-11-18

 

Om den arcuriska magin 2004-08-18

Ur Liber Clavicus

Utdrag ur Liber Clavicus, en av de mer berömda böckerna om arcurisk magi. Inlajvtext.

 

Aemilius Clarus' teori om jordmagins ursprung och natur

Utdrag ur den excentriske gedanske magikern Aemilius Clarus' verk om jordmagins teori. Inlajvtext.

 

Alkemi enligt mäster Galatos

2003, upplagd 2005-05-05

 

Om Nyckelns Väktare och det magiska kriget

2004-08-26, 2007-12-12, 2013-01-06

 

Nyckelns Väktare: deras status och roll i de Norra Kungarikena

Förtydligande och utvecklande om hur Väktarna passar in i omvärlden.

2015, upplagd 2016-04-06 - ny!

 

Om Nyckeln

Utdrag ur moder Elarka Arnvidaes diarium. Inlajvtext.

2009, upplagd 2012-08-08

Mer om Nyckelns Väktare

2015, 2016-05-03 - nytt!

 

Nyckelns Väktare och det magiska kriget: tidslinje

Förtydligande och utvecklande om hur Väktarna passar in i omvärlden.

2016-05-03 - ny!

 

 

Om magi i Furstendömet Margholien

2002, 2010

Blodsmagi 2009-05-31

 

Den blå elden och den Svarta Nyckeln: den nya nekromantin och dess teori 2010, upplagd 2013-09-02

Lärd arcurisk teori om nekromantiska fenomen, inte minst då de Furstliga nekromantikernas forskning.

 

Oknytt i Thule

Översiktligt om de magiska varelser som kallas råandar eller oknytt.

2003, upplagt 2012-08-31

Mer om oknytt i Thule

Fördjupning om oknytt och råandar.

2003, upplagt 2012-08-31

 

Flödet och oknyttens krafter

2003, upplagt 2012-08-31

 

 

   

Folktro i Geda

2001

   

Om runmagi  

2003, upplagd 2005-05-05

 

Dvärgarnas runor och magi

2005-08-27

   

Alver och magi

2001