Utskriftsvänlig sida

Oknytt i Thule

Nivå 1

Theo Axner och Henrik Hoffström, 1999, 2003


Oknytten i ett nötskal

Oknytt i Thule är magiska varelser, knutna till den kraft de själva kallar Flödet och de människor som känner till den kallar Jordmagin eller Jordkraften. De är inte helt och hållet av kött och blod, de föds och dör normalt inte som människor och djur, och de åldras inte. Deras ursprung är okänt men omdiskuterat, och begreppet inrymmer en rad mycket vitt skilda varelser och väsen. Deras magiska natur innebär att de ofta har märkvärdiga krafter och förmågor, och vanlig jordmagi, sådan som dödliga kan bruka, biter inte på dem – eller har åtminstone inte gjort det tidigare.

Oknytten i ett (stort) område organiserar sig i ett Hov under ett antal Ädlingar, de mäktigaste väsendena i sitt slag. Främst bland Ädlingarna står Härskaren.

Ett fundamentalt faktum i oknyttens tillvaro är – eller har åtminstone varit - Lagen, de regler de lever under. Lagen beskrivs mer detaljerat längre fram, men dess huvudpunkter gäller förhållandet mellan enskilda väsen och deras Beskyddare, samt mellan oknytt och människor – relationer med dödliga var t ex bara tillåtna så länge de inte visste vad man var. Lagen upprätthålls och personifieras av Jägaren. Under tre års tid i början av kriget bröts Lagen men återställdes sedan. En del följder av oredan har dock blivit varaktiga.

Oknytten i Thule liknar mestadels olika slag av naturväsen i svensk och nordisk folktro – älvor, skogsrån, tomtar och troll, maror och gastar, sjörån och strömkarlar. Vissa inslag och detaljer är lånade från andra håll, och en del är annorlunda. De har däremot mycket lite att göra med vad som brukar kallas ”knytt” på många lajv.