Utskriftsvänlig sida

Flödet och oknyttens krafter

Henrik Hoffström, 2003Käril

Oknyttens magiska krafter är som bekant bundna i föremål, benämnda Käril. Ett väsen kan ha flera Käril - ju fler, desto starkare krafter kan det använda.

Käril kan se ut nästan hur som helst, men de är vanligtvis små föremål med anknytning till ägarens natur - t ex ädelstenar för en Underjordisk. Käril som används på lajv bör ha ett egenartat utseende så att du direkt kan känna igen dem om de skulle komma på avvägar.

Ett oknytts Käril är präglade på sin ägare. Om någon annan kommer över Kärilet får denne makt över väsendet det tillhör. Detta fungerar speltekniskt på följande vis:

Om ett skapat väsen (dvs någon som inte är ett oknytt, demon eller likande) visar upp eller bär synligt ett av dina Käril måste du lyda henne en gång under lajvet för vart och ett av dina Käril som personen besitter. OBS: du behöver inte tala om någonting för rollen - men om hon begär något av dig kan du inte vägra. Den som innehar ett av dina Käril är dessutom immun mot dina krafter och du får inte heller direkt försöka skada personen. Däremot är det helt tillåtet att försöka stjäla tillbaka Kärilet eller att försöka få andra att skada personen.

Hur många Käril ett oknytt har i sin ägo är ett mått på hur respekterad hen är vid Hovet. Ju fler Käril desto mer inflytande. Det finns ingen regelteknisk implementation av detta, men ju fler Käril du har desto mer lyssnar folk på vad du säger. När ett beslut ska tas i grupp, något som i och för sig är ovanligt bland knytten, så vinner det förslag som har det mesta av Flödet bakom sig. (Moderna spelare kan se på detta som 1 Käril = 1 röst, men det är inte så era roller ser på det. För din roll är det så att de som har det mesta av Flödet bakom sig får igenom sin idé - en variant av den starkes rätt, alltså).

Hur många Käril varje enskilt oknytt har är det Härskarens härolds uppgift att hålla rätt på. Man är alltså skyldig att anmäla till honom om antalet Käril i ens ägo ändras.

Ett oknytt ställer sig under en Ädlings beskydd genom att överlämna ett eller flera Käril till denne. Om ett oknytt vill lämna sin beskyddare behöver det bara be om att återfå sitt Käril.

Det som ett oknytt får ut av att ge sin kraft till en viss ädling är att arrangemanget fungerar delvis åt båda hållen. Innehav av någon annans Käril medför fördelarna som angetts ovan: mer kraft, makt att befalla Kärilets ägare samt givetvis mer inflytande vid Hovet. Baksidan av myntet är att den som anförtrotts med en annans Käril i gengäld är skyldig att beskydda Kärilets ursprungliga ägare.

Det är av den anledningen som det är förbjudet att låta Käril falla i skapade väsens händer. Att ett skapat väsen kommer över ett Käril innebär ju att kraft försvinner ur Flödet och Flödet är oknyttens livskraft. Det finns dock ett undantag mot detta.

Som tidigare antytts händer det att oknytt träder i tjänst hos en av vildfolkets, eller Vandrarnas, shamaner. Detta fungerar precis som om man lämnat sitt Käril till en oknyttsädling, fast med en skillnad som lättast uttrycks 2-1=2. Det vill säga: om man har två Käril och ger ett till en shaman så har man fortfarande två kvar. Det är dock inte möjligt att ge mer en ett av sina Käril till Vandrarna. Om ett Käril överlämnats på detta sätt övergår ansvaret för att hålla reda på det på shamanen som givetvis inte får lämna det vidare. Om en shaman slarvar bort ett Käril faller hon sålunda enligt lagarna under Jägarens domvärjo...

Ädlingar kan inte ge sina Käril till andra ädlingar och vanliga oknytt kan inte ge sina Käril till andra vanliga oknytt. Käril kan alltså bara lämnas vidare uppåt i "hierarkin". Ädlingar kan givetvis ge bort sina Käril till Härskaren när sådan finns.

För att göra det klart: det är fullt möjligt att frivilligt ge bort Käril till skapade väsen. Detta är något som också till och från har hänt då oknytt blivit häftigt förälskade eller velat ge en dödlig en gåva. Det är bara så att det inte är tillåtet. (Det här är en del av oknyttens lagar som är mindre djupt rotad i många väsens natur än andra - många av de lagbrott som sker har med det här att göra.)

Som angetts på annan plats kan skapade väsen inte närma sig Hovet utan att vara inbjudna. Det finns dock ett undantag mot detta. En person som är i besittning av ett Käril och som vet vad det är kan ge ta sig oinbjuden till Hovet.


Flödet och jordmagin

Jordmagi, den trolldom som människor och skapade väsen utövar, kommer från samma källa som Flödet. Oknytt kan därför inte påverkas av jordmagi, utom om magikern besitter ett Käril som tillhör det.

Däremot kan oknytt påverkas av övernaturliga krafter från andra källor, t ex gudomliga eller demoniska krafter. Den nya s k blodsmagin som vissa av de Furstliga använder kan också påverka oknytt.