nyckelnsvaktareNyckelns Väktare, den gruppering av lärda och andra från alliansens alla folk som samlar och leder den magiska kampen mot Fursten, är de som tillsammans med alvfolkets och Solstammarnas utsända planerar och utför expeditionen till Vinterporten. De kommer därför att ha en ovanligt framträdande närvaro.

Man kan läsa mer om Nyckelns Väktare här:

 

Här kan man finna roller som:

 • Magiker från Alliansens olika riken eller längre bort. Mänskliga magiker är normalt upplärda i de arcuriska traditionerna, ett magiskt och filosofiskt system som går tillbaka till det arantiska imperiet. Normalt har också de magiker som inte haft turen att få en rik och mäktig beskyddare ett annat yrke vid sidan om, till exempel som skrivare, apotekare, astrolog eller örtmästare.
 • Övriga lärde och präster från Alliansen. De flesta boklärda, om än inte alla, finns inom kyrkan. Flera av Thules ”vanliga” lärde har en del kunskaper om magi och legender, även om de inte är skolade i själva bruket av magi.
 • Alver. Alvfolkets magiska kunnande, som går bortom människornas, är en mycket viktig del av deras bidrag till Alliansen och några alver har deltagit i Nyckelns Väktares arbete från början. Det är dock inte alla av deras fränder som ser lika positivt på det nära samarbetet med de dödliga. Se också avsnittet om alvroller nedan; i somliga rollers fall kan funktionerna överlappa.
 • Någon dvärg. Även dvärgarna har egenartade kunskaper, och Nyckelns fysiska kärl är dvärgtillverkat.
 • Någon shaman från Björnstammen, den vildfolksstam som gjort gemensam sak med Alliansen och bidragit till Nyckeln, kan också ha slutit sig till Väktarna. Se också Solstammarnas utsända nedan.
 • Enklare följeslagare av alla tänkbara slag. Se den här texten för mer om organisation och undergrupperingar. Man kan till exempel tänka sig:
  • Krigare av olika slag; livvakter åt enskilda Väktare eller eskort för hela följet. De kan höra hemma hos vilka av folken som helst och vara högt eller lågt uppsatta.
  • Skogskunniga: jägare och andra skogsvana som kan agera vägvisare och spanare.
  • Helare eller fältskär.
 • Mer långväga allierade. En del lärda och äventyrare från främmande folk bortom Thule har av olika skäl kommit att sluta sig till kampen mot Fursten. Här finns t ex en del från talvi- och kerifolken i Österlandet, och den grupp äventyrare från det fjärran Ormandia som för några år sedan gjorde gemensam sak med Väktarna.

Kort och gott kan man säga att Nyckelns Väktare med följeslagare kan vara allehanda klassiska “äventyrarroller”.