Eld

lagereldEldning kommer bara att vara tillåtet i eldstäder som godkänts av arrangörerna eller utsedda (och sakkunniga) funktionärer. Detta innebär i praktiken de fasta eldstäder som finns på området.

 

Annat att tänka på:

  • En eld får aldrig lämnas obevakad. Det skall alltid finnas en person i närheten med ansvar för att hålla efter elden, detsamma gäller med all form av öppen låga. Den som lämnar sist antingen släcker alla ljus eller stannar kvar.
  • Det skall alltid finnas minst en spann vatten i närheten av varje eld, annars får ingen eldning ske. Detta vatten får endast användas för eldsläckning.

Slutligen tänkte vi ge lite tips om hur man släcker mindre bränder (vid större brand, larma brandkåren och sätt er i säkerhet). Vid brand är det primära, som vid all räddningstjänst, att larma, rädda nödställda samt förhindra att ytterligare skador uppstår.

  • Om eldsvåda uppstår, ropa ”Skarp brand!” Om du hör detta, sprid det vidare.
  • Bär ut alla skadade ur riskzonen och se sedan till att elden inte kan sprida sig (flytta bort brandfarligt material).
  • När detta är gjort kan man börja med att släcka elden.

 

Hur man släcker

Typ av eld Släckmaterial Släckmetod
I person Blöt filt eller liknande
Vatten
Lägg personen på marken, kväv sedan branden.
I eldstad Vatten Häll på vatten tills askan har slutat glöda. Kontrollera genom att röra om i askan. Om du är det minsta tveksam, häll på mera vatten.
I tält Vatten, filtar, yxor Ett tält blir övertänt på 1-2 minuter. Fäll tältet. Släck med vatten. Kväv med filt.
Markbrand Vatten, spade, spett En rotbrand vandrar under marken längs rötterna. Häll på mycket vatten. Följ rötterna bort förbi branden.
Inomhus Vatten, brandsläckare Följ anvisningarna på brandsläckaren.

 

Skador och sjukvård

Med så många människor på en liten plats finns det risk för att det även uppstår offlajvskador. Det kommer att finnas en sjukvårdslåda i köket och folk som kan hantera den samt andra på lajvet med lite sjukvårdssaker på sig, dessa presenteras på plats. Om det inte är akut så hämta ansvarig för lådan istället för att rota själv, om det uppstår akuta situationer så är det livsviktigt att snabbt hitta rätt. Om inte ansvarig är i närheten och akuta situationer uppstår får man självklart ta saker. Tala om efteråt vad som är använt så att man vet vad som behöver fyllas på.

Om någon blir skadad på riktigt ska man också använda off-kommandot ”Skarp skada” för att signalera att det rör sig om en offsituation.

 

Trygghet

Som diskuterats på diverse sociala medier de senaste åren är lajvhobbyn, liksom samhället i övrigt, tyvärr inte fri från sexuella övergrepp och övertramp. Såvitt vi vet har inget sådant skett i anslutning till något av våra lajv och vi har lyxen att ha bra deltagare som vi kan lita på. Likväl är det viktigt att vara beredd och vi kommer att göra allt för att Thule-lajven fortsätter vara ett tryggt utrymme för alla våra deltagare.

Vi kommer att utse en eller ett par ”trygghetsvärdar” utöver arrangörerna själva.  Om du under helgen upplever någon situation eller någon annan deltagare som obehaglig eller besvärande kan du alltid vända dig till dessa.