lyssnar

Vi kommer föra ut information inför lajvet på följande vis:

Hemsidan

På den här hemsidan samlar vi praktisk information om lajvet samt länkar till fiktionen som du som spelare behöver känna till. Det finns mer material om kampanjen, men du måste inte läsa mer än det vi länkar härifrån.

Hemsidan innehåller den information du behöver för att kunna anmäla dig till lajvet och bestämma dig för en roll.

 

Utskick

Utskick och all nödvändig information kommer också skickas ut via mail. Det är viktigt att du anger en fungerande mailadress när du anmäler dig.

Två huvudsakliga allmänna utskick planeras:

  • Utskick 1 kommer att skickas till anmälda deltagare så fort det är klart. Det innehåller ytterligare bakgrund inför lajvet, mer praktisk information samt aktuella lajvregler.
  • Utskick 2 kommer att skickas ut kort före lajvet och innehålla den praktiska information som är svår att ha klart långt i förväg.

Till detta kommer grupp- och rollutskick som också kommer att skickas ut via mail.

Observera att vi den här gången inte kommer att ha ett separat före-anmälan-utskick utan den informationen finns här på hemsidan.

 

Forum

Som huvudsakligt allmänt forum inför lajvet kommer vi att använda oss av Thule-kampanjens facebookgrupp. Längre fram kommer vi även att skapa facebookgrupper för olika grupperingar på lajvet. Om du inte använder dig av facebook, prata med oss så hittar vi sätt att koppla ihop er ändå.

Forum är ett komplement, om än ett viktigt sådant. All information som alla deltagare nödvändigtvis behöver kommer också att skickas ut i mail.