Vildfolket: Solstammarna

Utskriftsvänlig sida
     

Vildfolket är visserligen människor men så olika de Norra Kungarikenas invånare att de närmast är att betrakta som ett främmande folk. De lever i skogarnas djup långt från civilisationen, främst i Västmarkerna och i skogarna i västra Högmark och Arosia samt norra Gautrike, och tycks leva ett kringflackande och nomadiskt liv. Endast sällan tar de någon kontakt med civiliserade människor, och då är det oftast fråga om byteshandel. Så vitt man vet är vildmännen hedningar och många tror att de är onda och trollkunniga. Deras rykte har inte förbättrats av att vildmän från Margholien och Nordanlanden ingick i de Furstliga härskarorna i Gedanien. De vildmän som är kända i Arosias västra gränsmarker är dock såvitt man vet fredliga.

De västliga vildfolksstammarna kallar sig gemensamt Solstammarna. En av dem, Björnstammen, har slutit sig till Alliansen mot Fursten medan de övriga hållit sig utanför kriget.


Nivå 1: Grundläggande

Nivå 2

Nivå 3

Vildfolket: Solstammarna, introduktion

Levnadssätt 2004-08-23
 
Tro och andar 2004-08-23
 
Namnskick 2004-08-23
 
Dräktskick 2004-08-24
Stamfolkets runor 2005-05-04
 
Björnstammens legender 2004-08-24
 
Riter, sånger och traditioner bland Älgstammen 2005-05-05