portfarare_silhouett_utkast3_gra

Vad kan man vänta sig?

  • Möten och spel mellan en brokig blandning roller och grupper, med både vänskap och skav. Både kära och mindre kära återseenden.
  • Intriger och berättelser som skapas och utvecklas i samarbete med deltagarna och för handlingen framåt. Många gamla trådar kommer att komma upp och föras vidare på lajvet. Vi kommer att göra allt för att nya deltagare ska bli involverade och delaktiga i både gamla och nya speltrådar.
  • En upptakt till episka äventyr och händelsekedjor med utrymme för att forma dem. De planer som smids kommer att påverka utformningen av det kommande Vinterporten.
  • Gåtor och mysterier att lösa för de som gillar sådant.
  • En del politik, diplomati och intrigerande för de som vill engagera sig i det.

 

Detta ingår inte i konceptet:

  • Strid. Det kan tänkas uppstå enstaka våldsamma situationer men det är inte ett tema för lajvet, som fokuserar mer på stämning än action.
  • Fysiska strapatser och umbäranden. Eventuell övernattning sker off och inomhus.