Fotogalleri

Tröskeln hade 40 deltagare med en medelålder på 36 år

Voxpopuli -deltagarnas röster om lajvet

 
Efter Tröskeln delade vi som vanligt ut en enkät att fylla i efter lajvet, där deltagarna fick betygsätta olika element och lämna kommentarer. Här redovisar vi resultaten av de 15 enkäter vi fick in de översta styckena är de saker som kom upp oftast. Kursiverade stycken inom citationstecken är direkta citat från enkäter. Står det en siffra inom parentes betyder det att saken tagits upp på så många enkäter – ingen siffra betyder att bara en enkätskrivare kommenterat saken.
 
Enkätsvar

KategoriMedelvärdeMedianTypvärde
Bakgrund4,354
Stämning4,655
Arrangörsbemötande4,544
Området 3,744
Bekvämligheter3,744
Maten 3,744
Totalt4,144
 

Vad var bra med arrangemanget?

 

 • Stämmningen(6)
  ”Bra stämning och mycket utrymme för spel trots högt deltagarantal och trång lokal!”
  ”Stämningen med alla olika grupperingar var strålande.”
 • Helheten(4)
  ”I princip allt”
  ”Stämning, intriger, samspel, helhetsupplevelse, skogturer, musik osv.”
 • Att det fanns att mycket att göra(5)
  ”Trots inte så mycket rena ”intriger” fanns det ändå någonting att göra hela tiden. Ett oerhört intensivt lajv, även om det såg lugnt ut på ytan.”
  ”Det mesta. Lokalen, maten, området och lajvets tidsåtgång var väl balanserat i förhållande till priset. Intrigerna överträffade förväntningarna – jag hade inte väntat mig så mycket intriger för ett så kort lajv.”
 • Ritualerna(2)
  ”Stämningen var helt underbar. Jag fick möjlighet till den roll och spel jag ville ha och gott om hjälp av arr med att skapa karaktär, bolla ideer och få rätt information. Att få göra vår ritual var superkul och jag är så glad att vi fick det utrymmet.”
  ”Lokalen var väldigt snyggt pyntad
  Fick mycket stöd av arr med att skapa roll
  Enkelt och bekvämt att ta sig till området
  Alvin gjorde en bra grej med att släppa in krigare i ceremonin, så det inte bara handlade om magiker”
 • Dekorationerna(2)
  ”Det verkade inkludera alla – folk som var mer vana drog mer sig de mindre vana. Det gick att vara social, och det var motiverat att bättre lära känna varandras roller. Oh, och dekorationerna, och maten, och musiken, och älvfolket/oknyttet.
  Att icke-stridande roller ”fick vara med” på ritualtjofräser.”

 

Vad kunde ha varit bättre?

Kanske inte lika kul för oss att läsa som om vad vi lyckades med, men definitivt nyttigt.

 

 • Bättre uppstyrt spel(7)
  ”Vissa goda karameller hade kunnat sugas på längre så att säga! Ritualerna var över alltför fort!”
  ”Jag var inte så involverad i planerandet av ritualen osv, men fick känslan av att folk som var det kände sig lite stressade”
  ”Hade gärna hunnit spela lite mer musik efter att intrigerna avklarats på kvällen”
  En av intrigerna  blev tyvärr mer ett hinder än en spelöppning för mig. Och det var frågan om vilken väg expeditionen skulle ta… i stort sett alla tänkbara färdvägar beskrevs som omöjliga … Dels: om vägen är så svår som jag hört folk beskriva … är det lika bra att blåsa av expeditionen … Dels trodde jag som deltagare att den typen av detaljer som hur expeditionen skulle färdas redan var bestämt.
   En annan intrig som kändes lite blockerande … handlade om [Rollnamn]  Jag fick höra att ”en grupp där [hen] är med kan inte slå läger, för då blir de upptäckta”. Det enda rimliga i det här läget … är att utesluta [hen] ur expeditionen – något jag absolut inte ville dra igång. 
  ”Eftersom ritualerna var de bärande elementen av lajvet så kunde mer uppmärksamhet lagts på dem. De kändes en aning förvirrade. Det kunde funnits ett tydligare narrativ under kvällen… förplanerade händelser för att få igång spelet? Eller åtminstone någon som var in-game värd”
  ”Vissa vitala inlajvgrejer (som hade gjort spelet i vissa avseenden helt annorlunda) glömdes bort, vilket gjorde att vi mot slutet fick väldigt ont om tid. Det hade behövt vara bättre uppstyrt.”
  ”lite tydligare målkonflikter hade kanske fått till lite mer spänningar i spelet (Nu är vi ju allierade, men lite mer hade varit intressant).”
 • Lokalen(2)
  ”Jag saknade en liten summering innan lajvet om vad som ”hänt se’n sist”…
  Och en lite större lokal med några fler rum hade varit bra.”
 • Maten
  ”Det kunde ha varit ett bättre utbud av vegetarisk/vegansk mat.”
 • Lättare att ta sig in i spelet
  ”Ibland känner jag att en del roller går på autopilot… De spelar med varandra, men missar alla nya, och inte alla lajvare vet hur eller kan klämma sig in i diskussioner och annat, som berör de Större Händelserna…
  Att blanda in icke-stridande roller i ”större händelser” är alltid viktigt. Inget vapen? Inget problem. Du kan stå och vakta ändå, eller ”vara kraftkälla” till en magiker eller vad som helst… det blir lätt så att man blir undanskyfflad annars.”

 

Önskemål inför kommande spel

 Vi hade också en fråga om vad folk hade för särskilda önskemål inför kommande lajv i Thule-kampanjen, både med och utan anknytning till Tröskeln. Nedan publicerar vi det vi fick in som inte handlar om enskilda roller:
 

”Att Nyckelns väktare fortsätter med att utforska portarna med allt vad det innebär. Större lajv, 100 deltagare eller fler, med äventyr och strider som fokus.”
”Det känns som om sammansättningen av roller är i stort sett samma som för ”äventyrslajv”, men ni verkar vilja ha mer intriger. Överväg att få in ett större spektrum av roller, kanske administratörer, läkare, bankirer osv. Alla kanske inte passar till just det senaste uppdraget, men några?”
”Fler lajv där solstammarna kan ta del och ha en viktig roll.”
”Hoppas på fortsatt bra lajv med möjlighet att utveckla min roll och dyka djupare ner i Solstammarnas bakgrund och liv! Såg att det verkar ha funnits Solstams-lajv med traditioner och fester i kampanjen, det verkade väldigt kul!!”
”Jag vill spela mer med oknytt. Och vill också ha rena nyckelväktarlajv. Jag gillar rådslag, och sådana är svåra att ha på lajv med andra karaktärer på, då de ofta hamnar i skymundan.”
”Kanske lite mer problemlösning, nu var allt mest lite mysig planering, tyda runor skulle också vara coolt.”
”Lajv där Nyckelns Väktare och andra Viktiga Roller från båda sidor får en påminnelse om att de är en del i ett mycket större sammanhang, med Vanligt Folk på båda sidor som påverkas – dem de vill skydda, och/eller skada, etc etc.”
”Vandra långt i skogen
Musik och sång i varm stuga
Väpnade konflikter med fursten
Magi och gåtlösning
Strategispel med kartor och figurer”
”Äventyrslajv, Smyga genom stor skog från punkt A till punkt B, musiklajv osv”
 
Minnesvärda ögonblick
 

Tuliëvo: ”All musik från olika kulturer! Det gjorde att gruppsammanhållningen blev stor och det kändes väldigt mycket att det var en smältdegel av olika folk!”
Mithiel: ”Alvernas patrull var fantastisk, särskilt när Mithiel hittade bägaren.”
Adept Astrid: ”Att få leda ritualen för att öppna en port var väldigt häftigt. Har idéer inför Vinterporten.”
Broder Asulf: ”Att jägaren dök upp. Tyvärr missade jag början, så jag kunde inte hälsa honom. Ett återseende är ju alltid intressant, speciellt som jag var med när han svors in.”
Vindlöv: ”Många fina konversationer med häftiga roller, schamanritualen och förstås Sommarstorm!”
Eitre Skarpe: ”När vi dvärgar direkt började förhandla kring matleveranser och sådant direkt efter att alverna fått sin skörd förbannad av Sommarstorm.”
Riddar Agnes: ”Gabriel, jag har träffat en alv med humor!…
Gabriel: Minsann!
Agnes: Det är Pendor, den där alviske barden. Han frågade mig om allt var lugnt. Jag svarade att just nu var det under kontroll, men att Eskil var orolig och upprörd – han har inte sett Liv på hela dagen och han har inte lyckats hitta någon annan som sett henne idag heller.
Då sa Pendor: Eskil? Eskil! Var det inte han som försvann in i en alvport och var borta i ett halvår.
Jo, det var han, svarade jag.
Jaha, sa Pendor, han om någon borde väl ha förståelse för om någon blir sen till middagen!…
Efter den stora ritualen:
Riddar Moritz: Det är väl en sak att stå här och skydda Väktarna från yttre fiender, men vem skyddar väktarna från sig själva?
Riddar Agnes: Jag tänkte exakt samma sak. Sedan kom den ilskna anden och då tänkte jag: ”Det här är tack och lov inte mitt problem, det här är en ande, det här är magi, det här får de reda ut själva!” Men nej; det var ändå jag som fick kliva in och hjälpa dem. Igen!”
Riddarsyskon Aran av Sankt Ahriksorden sitter och pratar med broder Asulf, anselmiterbroder. Hen påpekar hur skadligt hemlighetsmakeri kan vara, och ifrågasätter varför information om vad för otäckheter de Furstliga sysslar med, inte sprids mer. Folk kan ju råka, ovetandes, stjälpa Nyckelns Väktares planer och annat, när de är så oerhört hemlighetsfulla men ändå förväntar sig att folk ska släppa allt för att hjälpa och lyda dem.
Nå, sade broder Asulf, det vanliga folket… vi vill skydda dem. Vi vill inte att de ska få panik när de hör om hemskheter som kanske kommer att ske. De kan ju få panik.
Aran skakade litet på huvudet åt det, för, sade hen, hur kan ni bestämma åt det ”vanliga folket” hur de ska reagera? Sätt er inte i särställning från dem. Då slutar kampen vara gemensam, och ni tappar kopplingen till dem ni säger att ni vill försvara. De är också individer, de kan bidra till kampen, och var inte alla ni också, en gång, en av ”det vanliga folket”? Vilka är ni, att säga åt dem att de är mindre värda en er, mindre unika individer?…
Det var en fin diskussion och jag vet att jag inte gör den rättvisa. Det var väldigt fint i alla fall och Aran var jättenöjd över att kunna påminna i alla fall en av NV, om att trots det de är och gör, får de inte distansera sig från det vanliga folket för mycket, och börja se dem som en enhet och homogen massa.”
Lainor: ”Ritualen när sommarstormens ande kom var snygg
Magiskt att gå promenaden utomhus på slutet av lajvet”
Caun Dolothorion: ”Ritualerna, samspelet med alverna, skogsvandringen då vi hittade den mystiska bägaren, känslan av att få känna sig som en alvisk Caun.”
Eskil Bursson: ”Sommarstormen! Jag stod på vakt i backen men fick ändå gåshud av det jag hörde”
Aska: ”Återigen, när vi fick hålla ritualen vi förberett. Jag är glad att så pass många utomstående kunde delta och att jag fick vara tolk för Jägaren vilket i praktiken fick mig att spela Jägaren nästan helt improviserat.”
 
 

Rättelser och upprättelser
 
Under den här kategorin tar vi upp sådant som blivit fel eller oklart så det förhoppningsvis inte följer med och påverkar framtida arrangemang. 

 

Innehållsförteckningen kontra Utskick

I Praktiskt och spel utskicket står under: Mötet på lajvet (sid 6)

”Tröskeln är inte ett ’möteslajv’ som så. Vi kommer inte ha en av arrangörerna iscensatt diplomatisk process och en av arrangörerna iscensatt förhandling – besluten inför uppdragen är redan tagna.”

I Innehållsförteckning på hemsidan under rubriken: Vad kan man förvänta sig?

”En upptakt till episka äventyr och händelsekedjor med utrymme för att forma dem. De planer som smids kommer att påverka utformningen av det kommande Vinterporten.”


Det här går att läsa som en motsägelse och baserat på vad som spelades på Tröskeln och vad som står i ett par efterenkäter samt inskickade (och godkända!) roller är det uppenbart att det både bland deltagare och arrangörer! fanns olika uppfattningar om vad Tröskeln skulle vara för lajv.

Texten från Praktiskt och spel om att ”besluten inför uppdragen är redan tagna” var kampanjarrangörerna ursprungliga pitch för lajvet och så här i efteråt går det bara att konstatera att något kommit bort i kommunikationen med Tröskelns arrangörsgrupp.

I nästan alla fall spelade detta ingen praktiskt roll men i alla fall ett par deltagare påverkades rejält.