De roller och grupperingar som i första hand är aktuella att spela på Vinterporten beskrivs på flikarna under den här menyn. Om du ändå är osäker på vilken roll som passar dig bäst, så hör av dig till oss så kommer vi överens om något. Det finns i flera fall möjlighet att återupprepa någon roll man tidigare spelat i kampanjen, så länge rollen rimligtvis kan tänkas dyka upp här och det passar in – hör av dig om du är intresserad av det.

För den som inte är så väl insatt i Thule-kampanjen och dess historia kan det förstås vara svårt att hitta något lämpligt. I så fall hjälper vi naturligtvis gärna till med förslag – hör av dig i så fall.

Med din första anmälan ska du ange ett rollförslag. Detta behöver inte vara alltför detaljerat; när du fått det grundläggande förslaget godkänt är det dags att skapa rollen i större detalj. Se avsnittet om Deltagarenkäten och Rollformuläret.

Som kommer att framgå har vissa av rollerna redan preliminärt tillsatts genom tidiga intresse­anmäl­ningar. Det är dock möjligt att en del av dessa kan bli lediga genom återbud. I så fall kommer uppgifter om detta att anslås under Aktuellt. Alla uppgifter i utskicket om att en roll är tillsatt är att betrakta som preliminära. Undantaget är namngivna roller som har spelare sedan tidigare, dessa förblir tillsatta om inte annat skulle sägas senare.