Barn på lajvet

tora_barnTröskeln har ingen speciell åldersgräns för deltagare, men deltagare under 18 ska vara i sällskap med en vuxen deltagare som kan fungera som ansvarig fadder. I somliga fall kan vi ha möjlighet att förmedla faddrar; hör av dig till arrangörerna om du är omyndig och saknar fadder men vill vara med.

Det är inte heller ett lajv som är barnanpassat. Om du vill ta med dig barn på lajvet har du som ansvarig vuxen det yttersta ansvaret för att de har ett roligt lajv och något att göra. Givetvis kan vi samråda och hjälpa till att skapa förutsättningar, men vi har inte möjlighet att göra stora ansträngningar för att skapa barnintriger som på Gravberget.

Tröskeln är inte ett lajv som det är lämpligt att ha med spädbarn på, då vi tyvärr inte kan garantera de resurser och den bekvämlighet som behövs.

 

Internationella deltagare

Tröskeln kommer att utspelas på svenska och även utskick och hemsida kommer att vara på svenska. Internationella deltagare är fortfarande välkomna, men det ligger på eget ansvar att man kan ta till sig information inför och under arrangemanget.

 

Allergier

Den gemensamma maten kommer vid behov att anpassas efter deltagares allergier och behov av specialkost. Detta förutsätter förstås att vi har överblick på dessa. Allergier, specialkost eller andra särskilda behov ska anges i anmälningsformuläret. Arrangörerna ansvarar sedan för att informationen kommer ut till berörda deltagare. En sammanställning av aktuella bestämmelser utifrån allergier och specialbehov som alla behöver veta kommer i Utskick 2.

Några punkter som vi redan nu vet gäller:

  • Jordnötter, och produkter innehållande (spår av) jordnötter, är förbjudna på lajvet då vi har deltagare med allvarlig jordnötsallergi.
  • Rökning sker utomhus, och inte i anslutning till husens ingångar.
  • Undvik parfymer och starka dofter då vi har deltagare som är överkänsliga för dofter.

 

Funktionshinder

Stugorna vi spelar i och omkring ligger ett litet stycke grusväg in i skogen från bilvägen och båda har förstutrappor som man behöver kunna forcera för att ta sig in. Mindre delar av lajvet kan också komma att utspelas i skogen där stigarna är små och ojämna. Det huvudsakliga spelet kommer dock att ske i och omkring stugorna.

Om man övernattar i stugan är det som tidigare framgått trägolv som finns att sova på.

Om du har ett funktionshinder som gör något av ovanstående problematiskt, kontakta oss så ser vi om vi kan hitta en lösning. Vi kan tyvärr inte garantera att vi kan lösa allt men det skadar aldrig att fråga.

 

Information

Som framgått är den mesta informationen inför Tröskeln i textform.

Ett antal korta instruktionsfilmer på 1-5 minuter som förklarar olika delar av fiktionen kommer också att spelas in. Det kan vara ett sätt att snabbt och enkelt presentera kampanjen för nya spelare, eller som en hjälp för de som tycker bättre om visuell inlärning än att plugga text. Ingen information kommer att finnas enbart på instruktionsfilmerna.

Vi skulle vilja ha inlästa versioner av alla viktiga texter, men har tyvärr inga möjligheter att ordna det själva i nuläget – tiden finns helt enkelt inte. Om du skulle vara intresserad av att hjälpa oss med inläsning av någon eller flera texter så hör av dig!