Utöver de ovannämnda centrala grupperingarna finns det andra som har intresse av uppdraget och har skickat folk att delta i planeringen och/eller utförandet av det.

 

Partisaner från Högmark

Uppdraget kommer att föra expeditionen djupt in i Högmark, som är ockuperat av de Furstliga. Det kommer därför att vara nödvändigt att samarbeta med de kontakter och allierade man har på plats, främst då de drottningtrogna partisaner och motståndskämpar som verkar i det fördolda. 

Partisanerna i Högmark är mestadels bönder från början.

hanses_stina

 

Allierade förstärkningar

soldater

Nyckelns Väktare lyder numera direkt under det allierade Regentrådet. Det innebär att de svarar inför rådet men också att de har möjlighet att begära ytterligare resurser av rådet eller dess medlemmar. Alltså kan enskilda allierade regenter eller andra mäktiga ha bidragit med att ställa folk till Väktarnas förfogande, med eller utan andra baktankar.

Här går det alltså att spela roller som kommer att delta i planeringen och/eller utförandet av uppdraget under Väktarnas ledning men som inte är direkt knutna till dem i vanliga fall.

Det kan röra sig om ganska mycket samma sorts roller som Väktarnas egna följeslagare:

  • Krigare av olika slag, från högättade riddare till enkla fotsoldater.
  • Spioner och kunskapare.
  • Skogsvana och spejare.
  • Lärda och andra specialister.
  • Etc…

En sådan här roll kan normalt förväntas vara pålitlig och betrodd, men har sin främsta lojalitet till sin egen herre eller gruppering snarare än till Väktarna. Utsända med hög status kan också ha egna små följen.

Roller kan komma från vilken som helst av de allierade rikena, folken och grupperingarna (alvriket Ilyrana och Björnstammen är redan intäckt ovan):

 

Parzifals utsända

parzifal_2En gruppering som skulle kunna ses som en underdel av “allierade förstärkningar” förtjänar att lyftas ut för sig själv eftersom det här är första gången den kommer i spel i större omfattning.

Parzifal von Eltz är en greve från norra Almand som är släkt med den gamla kungafamiljen i Sunnanslätt och aspirerar på dess, för närvarande vakanta, tron. För att förtjäna Sunnanslätts förtroende – landet är ett valrike och tronen ärvs alltså inte med automatik – har han erbjudit de allierade välkomna förstärkningar och bidragit med trupper och skepp.

På sistone verkar han ha blivit mer uppmärksam på det magiska krigets stora betydelse och har även lånat Nyckelns Väktare folk. Ett par betrodda anhängare till honom kommer därför att medverka.

Här kan det röra sig om ganska mycket samma sorts rollkoncept som under Allierade förstärkningar ovan. Det är inte otänkbart att en magiker kan ingå bland Parzifals utsända.

Notis om kläder/utrustning: De här rollerna är almander ; stil på kläder och utrustning liknar europeiskt (fr a tyskt) 1400-tal med lite inslag av tidigt 1500-tal.