Thule-kampanjen har hållit på i över 20 år och oundvikligen ackumulerat en hel del information på den tiden, och även med den nya omstrukturerade hemsidan är det lätt att mängden material kan upplevas överväldigande och/eller svårt att hitta i. Som extra stöd presenterar vi den här snabbguiden. Den är tänkt att hjälpa dig som ska på Gravberget att hitta det viktigaste att ha koll på.


Introduktionen

Börja med att läsa igenom Introduktionen till Thule-kampanjen på frontsidan. Den ger just en snabb presentation både av fiktionen och kampanjens spelstil.


Hemsidan för Tröskeln

Hemsidan för själva lajvet innehåller, naturligt nog, bara material som är specifikt relevant för lajvet.

Läs igenom allt under Kontakt, Praktiskt och Innehållsförteckning.

Under Bakgrund har vi delat in de relevanta texterna som länkas i två spalter: Grundläggande och Fördjupning. Prioritera att ha koll på det grundläggande. Fördjupningsspalten är för de som tillhör grupper med särskilt intresse för området eller bara vill ha bättre koll på fiktionen.


Thule-kampanjens frontsida

Den nya hemsidan för kampanjen innehåller ytterligare material som kan vara bra att ha koll på.

Särskilt nyttiga för att ge nya deltagare en bild av kampanjen är avdelningarna Att lajva i Thule samt Sagan och Grupperingar.


Thule-kampanjens arkivsida

På fiktionssidan finns länkar vidare till andra bakgrundstexter mm på Thules arkivsida. Här finns det mycket material, men detta är överkurs. Grotta ned dig i detta om du tycker det är roligt. Det som är viktigt för att kunna spela på lajvet är det som finns direktlänkat från lajvhemsidan.

I somliga fall behöver vissa roller vara mer ordentligt insatta på vissa områden. I de fallen kommer vi att ha kontakt och du kommer att få anvisningar på vad du behöver sätta dig in i.


Don’t panic!

Om det känns omöjligt att hålla reda på allt: ta det lugnt. Under lajvet går det bra att avsides fråga arrangörerna om detaljer i bakgrunden och vi kommer att ha en del ”fusklappar” med viktig referensinformation i uthuset.