alverAlvfolket har varit en viktig del i Alliansen mot Fursten från början och kanske i synnerhet i den magiska kampen mot honom. En del alver har samarbetat med Nyckelns Väktare från början och några är rentav själva insvurna Väktare, men de flesta har föredragit att förbli på sin kant men samarbeta som allierade. Expeditionen för att söka efter Vinterporten grundar sig på upptäckter som alvernas forskare, Nyckelns väktare och Solstammarnas shamaner gjorde tidigare i år.

Alv-”riket” Ilyrana är inte så mycket ett rike som en löst sammanhållen federation och det har ofta tagit tid för dem att samla sig till att agera gemensamt. Under de senaste åren har Ilyrana för första gången stått under direkt attack från Fursten och alverna är fullt klara över att det kan gälla liv och död för hela deras folk.

Alvernas viktigaste centrum för magisk forskning och kunskap är bosättningen Laiquambo i sydöstra Ilyrana, som ligger ganska nära gränsen till Arosia. Den är ännu inte omedelbart hotad av de Furstliga men kan snart komma att bli det.

Här söker vi roller som är delaktiga att planera och/eller delta i expeditionen.  Det kan röra sig om ett liknande tvärsnitt av rolltyper som för Nyckelns Väktare.