Upptakt

port_lacharilSent på hösten, Ljusets År 1151. Kriget mellan den mörke Fursten av Margholien och de allierade fria smårikena i Thule har pågått i över tio år, och det dödläge som rått de senaste åren har börjat brytas; med det ockuperade Högmark som bas har de Furstliga gått till angrepp mot alvriket Ilyrana i väster. Tack vare inre oreda i Furstens rike har dock alverna och deras mänskliga allierade fått en tids andrum.

Den fristen har man inte försuttit. Förutom att stärka sitt jordiska försvar har de allierade fortsatt och intensifierat sina magiska efterforskningar, och de har funnit nya spår.

Tidigare under året lade Nyckelns väktare, deras alviska allierade och Solstammarnas vise ihop olika upptäckter de gjort och kom till nya insikter. Man har fått reda på att Fursten på sin väg till herravälde fördrivit eller fängslat mäktiga väsen, som man nu hoppas kunna befria och vinna för de allierades sak. De sägs vara fängslade ”bortom Vinterporten”, men vad eller var Vinterporten är har förblivit ett mysterium – tills helt nyligen.

Nu har man nämligen funnit att Vinterporten verkar vara identisk med en av de alviska fornportarna, som tycks leda till en skuggvärld bortom tid och rum och som varit glömda i hundratals år, och även ungefär var den finns. En expedition planeras för att finna och forcera porten – men det är ett farligt uppdrag. Den befinner sig i Högmark som nu är ockuperat av Fursten, och man vet inte om den är bevakad…

 

Tröskeln

 

I Tolvmilaskogen som utgör gränslandet mellan kungarikena Arosia och Högmark och alvriket Ilyrana finns ett antal gränsposter som till synes ser ut som övergivna stugor eller små gårdar. De är inte uppenbart bevakade, men alverna håller osedda uppsikt över dem och de fungerar också som rastställen där resenärer kan vila medan alverna tar ställning till om de ska släppa in dem i sina områden eller inte.

Vi befinner oss nu på en sådan gård, vars alviska namn Fen helt enkelt betyder ”Tröskeln”. Här möts nu utsända från Nyckelns Väktare, deras alviska allierade och allierade av andra folk för att lägga den sista handen vid planeringen av den farliga expeditionen och ta ställning till nya underrättelser. Många av de som kommer att delta har redan anlänt, andra är ännu på väg.

Uppdraget har hög prioritet och åtskilliga av de mäktiga inom Alliansen mot Fursten har varit angelägna att visa det sitt stöd. Somliga misstänker dock att de också önskar få mer insyn och inflytande över Nyckelns väktares arbete, vilket kan komma att leda till komplikationer längre fram…

hale_olaf_mfl