De roller som kan spelas på lajvet tillhör i första hand någon av följande huvudgrupperingar.

Som kommer att framgå i beskrivningarna finns det ett visst överlapp mellan grupperingarna; en och samma roll kan höra hemma i två eller flera samtidigt.

 

Nyckelns Väktare

Alver från Ilyrana

Solstammarnas utsända

Övriga allierade