Strid och vapen

Högälvens lås handlar förvisso om en intensiv del av en stor väpnad konflikt, men det är inte ett lajv där väpnad konflikt mellan deltagarna kommer att förekomma. Därför kommer lajvet inte heller att ha några regler för detta, utöver då att det inte är tillåtet att använda vapen eller andra tillhyggen eller göra något annat som skulle kunna skada en roll allvarligt.

Kronprinsessa Adriana Imrarsdotter Falk av Gedanien i strid mot den furstlige generalen Varja

Vapen
Eftersom lajvlokalen är tämligen avskild och inget vapenvåld ska ske inlajv finns det en möjlighet att använda blankvapen av metall istället för av plastskum, ”boffervapen”. Vi kommer att ta ställning till detta vid senare tillfälle, när vi kunnat säkerställa att den lösning vi väljer inte i onödan begränsar spelarnas val av roller eller dessas utrustning.

Handgemäng
Visst fysiskt spel kan eventuellt uppstå, detta räknar vi med att spelarna kan hantera klokt genom samförstånd och gott lajvsinne – en god princip är att i möjligaste mån stämma av i förväg med motpart och arrangör. Hänsyn ska naturligtvis också tas till de som observerar sådana händelser utan att själva vara inblandade, särskilt eftersom lajvet är öppet för barn, så vi vill råda alla att tänka till extra runt hur sådant spel görs.

Arkiv