Nyckelns väktare

Här är en summering av Nyckelns väktare och deras utgångsläge inför händelserna på Högälvens lås. Om du vill läsa mer, se Nyckelns väktare på kampanjens huvudsida.

Två av Nyckelns väktare på väg till en mötesplats

Nyckelns väktare är en gruppering som bildades tidigt i kriget mot Fursten, vars syfte är att bekämpa denne på magisk väg. Dess ursprungliga syfte, som fortfarande är ett av dess viktigaste, är att förstå och använda det magiska föremålet känt som Nyckeln. Detta förmål har egenskaper som – även om de inte är helt förstådda – gör att det kan motverka Furstens magiska inflytande.

Nyckelns väktare består dels av magiker och andra personer som på ett eller annat sätt har magiska förmågor, men också av vanliga människor som svurit sig till väktarnas syfte och bistår dem på andra sätt. De kommer i de flesta fall från något av Alliansens länder, men i kriget ses de oavsett ursprung som huvudsakligen kopplade till väktarna. Sedan år 1150 (för två år sedan) svarar Nyckelns väktare inför ett råd bestående av regenterna från Alliansens länder, men agerar i hög utsträckning självständigt.

Även om väktarna inte i första hand engagerar sig i det världsliga kriget, så har även de anledningar att vara närvarande vid belägringen av Strand. Antingen för att bidra genom sina magiska förmågor eller av andra anledningar som kan vara mer eller mindre tydliga för andra. De har dock ingen egentlig stridande trupp, utan deras bidrag är endast genom färdigheterna hos de individer de har på plats.

Arkiv