Exildvärgar från Steinheim

Här är en summering av exildvärgarna från Steinheim och deras utgångsläge inför händelserna på Högälvens lås. Om du vill läsa mer, se Exildvärgarna på kampanjens huvudsida.

Dvärgkungariket Steinheim ligger i Nifelbergen i nordvästra Thule, geografiskt motsvarar det ungefär fjällen i västra Jämtland och östra Tröndelag i Norge. Ursprungligen stod det på Alliansens sida men år 1143 återgick de till neutralitet och närmade sig rentav Furstendömet genom handel.

I protest mot detta valde några hundratal dvärgar att lämna sitt land och söka sig till de mänskliga länderna i Alliansen, där de försöker befinna sig där de för stunden anser sig kunna hjälpa Alliansen bäst – de beslutar i regel detta efter eget huvud och är ofta inte så intresserade av att rådfråga andra, även om deras hjälp alltid är uppskattad. Dessa exildvärgar kommer från många olika klaner och är i någon mån uppdelad i grupper efter dessa.

Dvärgar är kända för att vara skickliga och effektiva krigare, därtill är det ingen som kan ifrågasätta att deras ingenjörskonst är den främsta i Thule. Bådadera kan förstås komma till god nytta vid en belägring, så det är ingen större överraskning att exildvärgarna skickat en mindre trupp för att bistå sina allierade vid belägringen av Strand.

Arkiv