Tillgänglighet

Barn på lajvet

Högälvens lås är ett lajv där det finns öppningar för barn att delta, beroende på ålder och andra faktorer. Även om lajvet är fritt från strids- och skräckelement så bör det beaktas att det kan uppstå situationer som kan upplevas som socialt eller fysiskt hotfulla. Roller som är lämpliga för barn är till exempel som pager till adelspersoner eller barn till lokalt tjänstefolk. De vuxenroller de är knutna till kan förstås vara deras målsmän, men vi kan också hjälpa till att hitta deltagare som är villiga att ta på sig sådana roller och då också ett visst off-ansvar för barnens spel.

Vi kommer vilja tala speciellt med barndeltagare, deras målsmän samt de vars roller barnrollerna är knutna till. Troligen blir detta i form av en kort avstämning på plats innan lajvstart, mer information om detta kommer.

 

Internationella deltagare

Högälvens lås kommer att utspelas på svenska och även utskick och hemsida kommer att vara på svenska. Internationella deltagare är fortfarande välkomna, men det ligger på eget ansvar att man kan ta till sig information inför och under arrangemanget.

 

Allergier

Den gemensamma maten kommer vid behov att anpassas efter deltagares allergier och behov av specialkost. Detta förutsätter förstås att vi har överblick på dessa. Allergier, specialkost eller andra särskilda behov ska anges i anmälningsformuläret. Arrangörerna ansvarar sedan för att informationen kommer ut till berörda deltagare. En sammanställning av aktuella bestämmelser utifrån allergier och specialbehov som alla behöver veta kommer att finnas i ett av utskicken.

Några punkter som vi redan nu vet gäller:

  • Rökning sker utomhus, på platser där deltagare inte kan förväntas röra sig till och från husens ingångar.
  • Undvik parfymer och starka dofter för att underlätta för deltagare som är överkänsliga för dofter.

 

Funktionshinder

Det går att ta sig med bil ända fram till stugan. Både storstugan och tvätthuset har ramper (på storstugan dock bara till bakdörren).

Om man övernattar i stugan finns det en del sängplatser, men inte så det räcker till alla. Deltagare med särskilda behov kommer att prioriteras för sängplatser så långt som möjligt.

Om du har ett funktionshinder som gör något av ovanstående problematiskt eller har några andra funderingar om funktionshinder och hjälpmedel, kontakta oss så ser vi om vi kan hitta en lösning. Vi kan tyvärr inte garantera att vi kan lösa allt men det skadar aldrig att fråga.

 

Information

Den mesta informationen inför Högälvens lås är i textform. Vi skulle vilja ha inlästa versioner av alla viktiga texter, men har tyvärr inga möjligheter att ordna det själva i nuläget – tiden finns helt enkelt inte. Om du skulle vara intresserad av att hjälpa oss med inläsning av någon eller flera texter så hör av dig!

Arkiv